Lämna ändringsförslag

Källsjön hp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven 1980-talet
(Söderhamn)–Sandarne–Vallvik
753 Källsjön på 1950- eller 1960-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Stugan låg öster om järnvägen och söder om den korsande vägen. Hållplatsen låg på västra sidan av järnvägen och norr om vägen. Där fanns vid själva vägövergången en liten kur som antingen var ett minimalt väntutrymme för resande eller uppehållsplats för grindvakten (banvaktens hustru). Det finns en dålig bild på www.dibis.se från 1930 vilken visar den lilla väntkuren, men man tillåter inte att den återges här utan särskilt tillstånd!

Det kan ifrågasättas om stugan hade någon trafikmässig funktion.

Kilometertal

180,7

Signatur

?

Nummer

753

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Källsjön hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bBjRqv