Sandbäckshult–Ruda–Berga

Bandel 546

Län

Kalmar

Spårvidd

891
1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1897