Lämna ändringsförslag

Berga

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
(Hultsfred)–Målilla–Berga–Oskarshamn

Anslutande bandelar

Sandbäckshult–Ruda–(Berga)

Berga station, gamla stationshuset. Bilden som är hämtad ur NOJ:s 50-årsskrift 1924 är alltså tagen före 1898. Foto: Okänd.
Berga station, nya stationshuset byggt 1898. Bilden är tagen före 1903 då det byggdes på med ytterligare en våning. Foto: Okänd.
Berga station på 1920-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Berga station den 30 maj 1968. Foto: Jöran Johansson.
Berga station 1997. Foto: Kjell Andersson.
Berga station den 1 oktober 2011, gårdssidan. Lägg märke till "fordonet" på lastbryggan! Foto: Olle Alm.
Berga station den 30 maj 1968, det smalspåriga lokstallet som på 60-talet brukade innehålla ett styck ånglok. Huruvida det var så just vid detta tillfälle har fallit ur minnet. Foto: Jöran Johansson.
Berga station den 1 oktober 2011. Det f.d. smalspåriga lokstallet ligger ännu kvar, men utan spår. Foto: Olle Alm.

Nytt stationshus av sten uppfört 1898. Det gamla stationshuset av trä byggdes om till bostadshus för järnvägens tjänstemän, men brann ned till grunden den 1 november 1901. Det var troligen för att ersätta de förlorade bostäderna som det nya stationshuset påbyggdes en våning 1903.

Det ännu (2020) kvarliggande lokstallet har befolkningen i Berga länge velat bevara, men Trafikverket har hela tiden sagt nej och i stället sökt rivningslov. Man tänkte sig riva det mesta av byggnaden men låta delar av väggarna stå kvar som ett slags minnesmärke. Enligt en tidningsartikel den 23 januari 2020 har Trafikverket nu kommit på andra tankar, då det saknas medel till såväl rivning som en upprustning av stallet. I stället kommer inget alls att göras åt byggnaden med den mer eller mindre uttalade förhoppningen att någon annan tar över ansvaret. Vilja saknas inte från allmänhetens sida utan det är som alltid en fråga om pengar.

Enligt Barometern 3 november 2020 har Trafikverket påbörjat renovering av taket och byggnaden - efter föreläggande från kommunen. Så rivning är inte aktuell längre.

Kilometertal

76,52
120,162

Signatur

Bg

Socken

Högsby

Kommun

Högsby

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Berga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2wrIta