Lämna ändringsförslag

Kvismaren hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1947, se anm
(Örebro S)–(Pålsboda)–Hjortkvarn
Kvismaren station, egentligen bara en hållplats 1902. Vykort från John Fröbergs Konstförlag. Foto: Okänd.
Kvismaren hållplats omkring 1950. Bilden är hämtad ur SJ-filmen om de östgötska smalspåren och är tagen söderut från bron över kanalen. Hållplatshuset som låg till vänster om spåret ungefär där tåget befinner sig är rivet och ersatt av en liten kur som syns här på nära håll. Foto: Okänd.

Hållplats 1901, håll- och lastplats (ett kort stickspår anlades på banans östra sida med infart från söder) 1932, enbart hållplats 1958, nedlagd 1962 samtidigt med hela bandelen.

En uppgift anger att trafikplatsen, då bara en hållplats, fått ett nytt läge vid km 13,7 nytt läge efter att stationshuset brunnit 1952.

En annan uppgift säger att stationshuset redan någon gång på 1940-talet brunnit ned och ersatts med en väntkur.

Den vederhäftige Kjell Aghult har skrivit på Järnvägshistoriskt forum:
"Stationen revs 1947 av järnvägspersonal. Dessförinnan hade stationen utbjudits till försäljning. Spekulanter fanns, bl.a. jordbrukarungdomen i Norrbyås, som ville ha en föreningslokal samt Biologiska föreningen i Örebro, som planerade ett vandrar- och turisthem för dem som besöker fågelsjön Kvismaren. Ingen uppgörelse kom till stånd, så stationen revs och ersattes av en mindre hållplatsbyggnad, en "trästins" ett par hundra meter längre norrut. Materialet från det rivna stationshuset användes senare till en station i Borggård i Östergötland".

Kilometertal

14,052

Signatur

Kma

Socken

Norrbyås

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Kvismaren hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Fy57OÄ