Lämna ändringsförslag

Kvismare kanal

Banvaktsstuga, riven före 1957
(Örebro S)–(Pålsboda)–Hjortkvarn

Namnet är antaget.

Stugan är bara känd från generalstabskartan. På den ekonomiska kartan från 1957 är den borta. Det är sannolikt att banvakten här hade med svängbrons manövrering att göra. När bron fastlåstes omkring 1950 fanns inget behov av en banvakt här, så stugan kunde rivas (detta är ett antagande men förmodligen förhöll det sig så).

Socken

Norrbyås

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Kvismare kanal

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: p0eåtö