Lämna ändringsförslag

Kvismare kanal

Banvaktsstuga, riven före 1957
(Örebro S)–(Pålsboda)–Hjortkvarn
Banvaktsstugan NÖJ 3 Kvismare kanal på denna kraftigt uppförstorade och beskurna bild, som är tagen vid den stora översvämningen runt Kvismarens station i april 1924. Bild från Järnvägsmuseet.  Foto: Samuel Lindskog.

Namnet är antaget men ytterst sannolikt.

Stugan finns med på generalstabskartan 1929, men på den ekonomiska kartan från 1957 är den borta. Det är sannolikt att banvakten här hade med svängbrons manövrering att göra. När bron fastlåstes omkring 1950 fanns inget behov av en banvakt här, så stugan kunde rivas (detta är ett antagande men förmodligen förhöll det sig så). Den siste banvakten flyttade redan 1943, så antingen lämnades de alltmer minskande brovaktsuppgifterna till andra eller skedde fastlåsningen av bron tidigare än här uppgivits.

Stugan fick inget nummer i banvaktsstugeserien då Statens Järnvägar övertog banan 1950. Det bör betyda att stugan antingen redan var riven eller att den inte behövdes som banvaktsstuga. Det är rimligt att anta att rivningen i vart fall skett senast 1952 då stationshuset revs.

Banvakter

1911 - 1913
Julius Emanuel Larsson, f. 1883-12-05 i Sköllersta (T), död 1948-05-08 i Tarsta hållplats, Tarsta 4:6, Sköllersta (T).
Gift 1911 med Judit Henrietta Björn, f. 1881-06-24 i Sköllersta (T), död 1965 i Åsen 1:67, Sköllersta (T).

1913 - 1943
Gustaf Adolf Persson, f. 1886-10-30 i Sköllersta (T), död 1964-11-16 i Örebro Nikolai.
Gift 1911 med Elsa Josefina Karlsson, f. 1886 i Sköllersta (T), död 1967 i Örebro Nikolai.
Inflyttad 1913 från Marks station i Almby (T)
Utflyttad 1943 till Hidingsta i Norrbyås, kvar där som banvakt till åtminstone 1950

Nummer

3

Socken

Norrbyås

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Kvismare kanal

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅCWWxy