Lämna ändringsförslag

Holmstorp hlp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven tidigast 1985
(Örebro S)–(Hidingebro)
Holmstorp hållplats på 1960-70-talet.  Foto: Lennart Klint.

Den ursprungliga trafikplatsen anlades 1903 och var enbart en lastplats. Det var särskilt Klara gruvor ägd av AB Klara Grufvor som via en egen liten smalspårig järnväg fraktade malm hit för utlastning. Den trafiken var igång mellan 1907 och 1927. Sistnämnda år inrättades även en hållplats, men den förlades ett par hundra meter längre norrut, nära landsvägen som här korsar järnvägen. (Uppgifter fr.a. från Järnvägsdata).

En med valmtak försedd väntkur utan expeditionsutrymme, med sittbänkar och tre massiva sidor och byggd efter samma ritning som kurarna i Lannabruk och Östertysslinge uppfördes. Den är riven i likhet med dess något enklare efterföljare.

Koordinaterna något ungefärliga. Den nedre markören visar mitten av lastplatsen, den övre hållplatsens läge.

Kilometertal

236,991
15,220

Signatur

Hsp

Socken

Tysslinge

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Holmstorp hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LtÅÅ4f