Lämna ändringsförslag

Holmstorp

Banvaktsstuga, kvar 2016
(Örebro S)–(Hidingebro)
289 Holmstorp den 14 november 2004. Foto: Rasmus Axelsson.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1936-04-20 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 289 vid Holmstorp.

Distriktschefen har mottagit anbud å köp av vid Holmstorp hållplats belägna banvaktstugan nr. 289 med tillhörande uthus, källare och markområde om c:a 0,3600 hektar för ett belopp av 4.100 kronor.

Stugan är obehövlig för banbevakningen och sedan 1 år tillbaka uthyrd till anbudsgivaren, R. Karlsson. Den är uppförd år 1902 i enlighet med den å bandelen Örebro-Svartå vanliga modellen, inrymmande 1 större och 1 litet rum samt litet kök. Uthuset inrymmer även ladugård. Samtliga byggnader äro underhållna i ordinärt skick. Å tomten finnes ett 10-tal fruktträd. Den fastställda årshyran utgör 288 kronor. Utfartsväg saknas, men avser anbudsgivaren att förvärva mark utmed järnvägsstängslet fram till den c:a 50 m. norr om området befintliga vägen.

Då det erbjudna priset är godtagbart, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om markens och byggnadernas försäljning i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal."

Det sökta bemyndigandet lämnades omedelbart varpå köpeavtal träffades med Reinhold Karlsson.

Kilometertal

237,079
15,058

Nummer

289
346

Socken

Tysslinge

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Holmstorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kssåjB