Lämna ändringsförslag

Kättinge

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
(Norrköping Ö)–Kummelby–Arkösund
Kättinge station den 10 april 2019. Foto: Bengt Gustavsson.

Nytt stationshus uppfört 1911-1912 sedan det gamla brunnit ned den 8 december 1910.

Om händelsen skriver Dagens Nyheter fredagen den 9 december 1910:

Nedbrunnet stationshus.
NORRKÖPING, torsdag. Kättinge stationshus å Vikbolandsbanan nedbrann vid 6-tiden i morse till grunden. En banvakt märkte vid sin morgoninspektion att rök utträngde från köksförstugan och väckte därför stationsföreståndaren, som räddade sin familj och stationskassan. Lösöre och inventarier blefvo lågornas rof. Det nedbrunna, 15 år gamla trähuset, som tillbyggdes för 5 år sedan, var försäkradt i järnvägsassuransföreningen i Stockholm för 9,000 kr. Anledningen till brandens uppkomst är icke känd.

Kilometertal

33,092
39,7

Signatur

Ktt

Socken

Häradshammar

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Kättinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kfYt8Y