Norrköping Ö–Kummelby–Arkösund

Bandel 473, SJ-distrikt 38 bs

Län

Östergötland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1893-1895