Lämna ändringsförslag

Markeby

Banvaktsstuga, kvar 2020
(Norrköping C)–Kimstad–Norsholm–Linköping
443 Markeby den 25 juni 2007. Foto: Jöran Johansson.
443 Markeby den 23 maj 2008. Foto: Jöran Johansson.

Distriktschefen (I distriktet) i skrivelse 1936-06-05 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av mark och banvaktstugan nr. 443 å linjen Norsholm-Gistad.

Banvaktstugan nr. 443 Markeby å linjen Norsholm - Gistad har ej på länge tagits i anspråk för verkets räkning, utan har varit uthyrd åt privatperson. Den nuvarande hyresgästen reparatören Sigvard Gustafsson önskar nu förvärva stugan med markområde och har ingivit ett anbud på 5.500:- kronor.

Stugan består av 2 rum och kök med källare i grunden. Den är byggd år 1875 och tillbyggd med ena rummet 1917. Den består av timmer på grund av betong och är täckt med tegel på vattentak av bräder. Den är i gott stånd, men invändig målning är i behov av reparation. Till stugan hör ett uthus av plank och bräder under tak av tegel, som uppfördes 1917. Det är i gott stånd. Allmän väg går intill tomten, som lämpligen bör omfatta c:a 2.450 kvm. Årshyren är fastställd till 327:- kronor.

Då området och stugan icke äro eller kunna beräknas bliva erforderliga för Statens järnvägars behov samt den erbjudna köpeskillingen anses skälig, anhålles om bemyndigande att avsluta avtal om områdets försäljning och närslutes härjämte förslag till sådant avtal."

Bemyndigande lämnades omedelbart och stugan såldes i enlighet med förslaget.

Banvakter

1876 - 1906
Nils Fredrik Jonsson, f. 1849-12-01 i Gammalkil (E), död 1932-06-19 i Eggeby, Skärkind (E).
Gift med Hilda Charlotta Jaensdotter, f. 1847 i Kullerstad (E), död 1912 i Solbacka, Eggeby i Skärkind (E).
Inflyttad 1876 från bvst Kumla i Gistad.
Utflyttad i december 1906 till Skärkind (E).

1892 - 1896
Extra banvakt
Karl Fredrik Jonsson, f. 1871-08-08 i Östra Tollstad (E), död 1947-03-03 i Haverdal 2, Harplinge (N).
Här ogift, senare gift med Emma Vilhelmina Fingal, f. 1872 i Östra Harg (E), död 1932 i Lyngåkra 4, Harplinge (N).
Inflyttad i oktober 1892 från Östra Skrukeby (E).
Utflyttad 1896 till bvst 196 Markeby i Gistad.

1901 – 1902
Extra banvakt
Johan Alfred Månsson, f. 1879-06-10 i Tving (K), död 1974-01-18 i S:t Lars. Linköping
Ogift här, senare gift med Anna Amalia Blom, f. 1883 i Rystad (E), död 1965 i S:t Lars, Linköping.
Inflyttad (hyr) i december 1901 från Skärkind (E)
Utflyttad i november 1902 till Skärkind (E).

1907 – 1914
Karl Otto Eklöf, f. 1858-04-05 i Mosjö (T), död 1942-03-25 i Säby, Tranås.
Gift med Anna Sofia Thorén, f. 1863 i Mosjö (T), död 1949 i Säby, Tranås.
Inflyttad i januari 1907 från Vårdsberg (E).
Utflyttad i oktober 1914 till Säby (F).
Eklöf började som banvakt i Kumla (T), tjänstgjorde sedan i bvstu Häggdalen i Brunflo (Z), bvstu Åse i Alsen (Z), bvstu 65 Linghem i Vårdsberg (E) innan han kom till Markeby. Var sedan banvakt i Tranås (F) där han pensionerades 1920.

Sonen Otto Halvar Eklöf, f. 1887-03-30 blev också banvakt, bl.a. i den närbelägna banvaktsstugan 197 Markeby.

1914 - 1921
Karl Johan Pettersson, f. 1862-06-12 i Väckelsång (G), död 1940-02-25 i Horndals by, By (W).
Gift 1888 med Karin Olsson, f. 1857-01-16 i Ovansjö (X), död 1930 i Horndals by, By (W).
Inflyttad i juni 1914 från Stenbrohult (G).
Utflyttad i april 1921 till bvst 423 Eneby i Östra Eneby (E).

1921 - 1926
Ture Reinhold Eriksson, f. 1892-01-12 i Skeppsås (E), död 1960-02-24 i Nybygget Fillinge, Bankekind (E).
Gift med Hilma Kristina Eklund, f. 1892 i Grebo (E), död 1962 i Ringgården, Södra Vi (H).
Inflyttad i april 1921 från Östra Eneby (E).
Utflyttad i maj 1926 till Kimstad (E).

1926 – 1932 - ?
Oskar Gerhard Johansson, f. 1888-09-23 i Rystad (E), död 1975-03-20 i Rosenkällagården, Nyköping.
Gift med Elin Albertina Andersson, f. 1894 i Lunda (D), död 1967 i Nyköping.
Inflyttad i augusti 1926 från Lunda (D).
Kvar 1932.

Kilometertal

210,29

Nummer

443
58
197

Socken

Gistad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Byggd

1875

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Markeby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: gåCzpB