Lämna ändringsförslag

Norsholm

Banvaktsstuga, riven 1996
(Norrköping C)–Kimstad–Norsholm–Linköping
438 Norsholm 1956. Bilden är en delförstoring av ett flygfoto och visar stugan vid den övergivna enkelspåriga järnvägslinjen. Den nya dubbelspåriga linjen skymtar i nederkanten av bilden. En källare ligger vid det gamla bandiket, ett utsatt läge kan man tycka. "Bilden tillhör Arkiv Digital och är en skanning av en provkopia (råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige." (Denna reklamtext är inlagd på grund av att det är ett krav från Arkiv Digital för att bilden skall få användas). Foto: Okänd.

Belägen vid en gammal linjesträckning, ändrad vid framdragningen av dubbelspår på 1920-talet.

Tomtmarken 1745 kvadratmeter tillhörde till 1881 Norsholm - Bersbo järnväg (formellt Norsholm - Ristens Kommunikationsaktiebolag). Enligt expropriationskartan för Östra stambanan föreslogs ett markbyte med Statens Järnvägar varvid SJ övertog tomtmarken medan NBJ fick i utbyte ett lika stort område där NBJ lokstall är beläget. Med all sannolikhet verkställdes markbytet.

På expropriationskartan liksom på en spårplan från 1926 är stugan utritad med en rektangulär huskropp parallell med banan. Den har senare tillbyggts så som bilden ovan visar.

I Bantekniska byråns arkiv finns ett ärende, nr 586/1952, som avser stugans försäljning till banbiträdet Eriksson.

Banvakter

1926 - 1940 - ?
Ture Reinhold Eriksson, f. 1892-01-12 i Skeppsås (E), död 1960-02-24 i Nybygget Fillinge, Bankekind (E).
Gift med Hilma Kristina Eklund, f. 1892 i Grebo (E), död 1962 i Ringgården, Södra Vi (H).
Inflyttad i maj 1926 från bvst 443 Markeby i Gistad (E).
Kvar 1940.

Kilometertal

204,911

Nummer

438
53
192

Socken

Skärkind

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Norsholm

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: gåCzpB