Lämna ändringsförslag

Västanhede

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
Näs–Västanhede–(Morshyttan)

Anslutande bandelar

(Näs)–(Västanhede)–(Horndal)

Västanhede station omkring 1925. Det lilla loket är banans maskin nr 3, köpt från Malmö - Limhamns järnväg där det hade nummer 4 och hette Hyllie. Till vänster om loket ses stationsmästaren Adolf Lagerdahl (1866-1936). Bild från Järnvägsmuseet.

 Foto: Okänd.
Västanhede station den 16 januari 2022. Foto: Olle Thåström.
Västanhede station den 16 januari 2022. Det gamla vattentornet står kvar i gott skick. Foto: Olle Thåström.
Västanhede station den 16 januari 2022. En informationstavla berättar om banans och vattentornets historia. Foto: Olle Thåström.

Tidigare benämnd Hede (EH). Järnvägsdata upptar inte något tidigare namn.

Smalspåret By - Västanhede breddades till normalspår och fortsattes med en ny normalspårig linje Västanhede - Horndal 1921. Den återstående linjen Västanhede - Morshyttan nedlades.

Till salu 2023. Huset har blivit upprustat på senare år, kanske är omdaningen ännu inte avslutad. Tegeltaket är utbytt mot korrugerad plåt. Den liggande panelen har bytts ut mot stående lockpanel och de fina fönstren mot uttryckslösa fyrkanter utan spröjsar. Ett av fönstren mot den forna banan är igensatt och namnskylten borttagen. Huset är under ommålning från gul oljefärg till en brunröd lasyrfärg. Vare sig utvändigt eller invändigt finns något bevarat som påminner om byggnadens historia som järnvägsstation.

Kilometertal

8

Signatur

Väne

Socken

By

Kommun

Avesta

Län

Dalarna
Kopparberg

Byggd

(1901-)1902

Såld

1953

Ändringsförslag till objektet Västanhede

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: vRooTG