Lämna ändringsförslag

Välikoski

Banvaktsstuga, kvar 2020
(Morjärv)–Karungi
340 Välikoski den 3 juni 2019. Foto: Mirjam Klein.
340 Välikoski den 27 juli 2020. Bilden är tagen vid en dressinfärd på den nedlagda banan. Foto: David Larsson.

1 rum och kök.

Distriktschefen (V D) tillskrev Kungl. Järnvägsstyrelsen 1935-06-14:

"Anbud har inkommit å köp av banvaktsstugan nr 340 Välikoski å linjen Lappträsk - Kärrbäck till ett pris av 3100 kronor.

Stugan är uppförd år 1911 enligt Aktk ritning nr 2956 och uthuset enligt Aktk ritning nr 3003. Till stugan hörande markområde angives med röda begränsningslinjer å bifogade 20 bansektionens ritning nr 1533. Brunn med användbart dricksvatten finnes icke å tomten eller i dess närhet.

Sedan den 1 januari 1933 är stugan outhyrd. Hyran för stugan är fastställd till 192 kronor och för uthuset till 12 kronor per år.

Då banvaktsstugan icke framdeles beräknas bliva erforderlig för statens järnvägar samt högre bud icke torde kunna erhållas, tillstyrkes försäljningen, och får jag anhålla om bemyndigande att träffa villkorligt avtal rörande densamma."

Kilometertal

1269,8

Nummer

340

Socken

Karl Gustav

Kommun

Haparanda

Län

Norrbotten

Byggd

1911

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Välikoski

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tMDaNG