Lämna ändringsförslag

Haukijoki

Banvaktsstuga, kvar 2020
(Morjärv)–Karungi
339 Haukijoki den 10 juni 2007. Foto: Per-Olov Brännlund.

Även benämnd Lappträsk, så t.ex. 1929 i det nedan nämnda försäljningsärendet.

Då stugan föreslogs till försäljning ingav banvakten A. Käll i Kärrbäck ett anbud om 3000 kr men det ansågs för lågt. Sedan Käll höjt det till 4000 kr kom försäljningen till stånd hösten 1929. "Stugan är uppförd av timmer under tegeltak, innehållande 1 r.o.k. samt ett vindsrum jämte tillhörande uthus. Stugan är outhyrd (fastställd hyra 414 kronor per år). Byggnaderna äro i gott stånd men en del reparationer erfordras, innan desamma kunna tagas i bruk. Brunn finnes, men vattnet i densamma är odugligt såsom dricksvatten."

Tomten omfattade 3230 kvm.

Kilometertal

1264,982

Nummer

339

Socken

Karl Gustav

Kommun

Haparanda

Län

Norrbotten

Såld

1929

Ändringsförslag till objektet Haukijoki

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PZQ0zt