Lämna ändringsförslag

Bäckebo hp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven 1931
Mönsterås–(Sandbäckshult)–(Skoghult)–Fagerhult
Bäckebo håll- och lastplats före 1931. Okänt vilka damerna är. Bild från Bäckebo hembygdsförening - Bygdeband.se  Foto: Okänd.

Enligt Järnvägsdata var Bäckebo enbart en lastplats, inrättad 1911, nedlagd 1957. I en 1910 godkänd bangårdsritning betecknas Bäckebo som lastplats, en byggnad finns inritad liksom ett rundspår på södra sidan av järnvägen.

Enligt ekonomiska kartan 1941 var Bäckebo en hållplats, men det syns också ett sidospår, så håll- och lastplats verkar mest sannolikt.

Trafikplatsen tillkom 1910 och bestod av ett 70 m långt sidospår. Spåret revs 1957 (Uppg. ur Björn Edman, Mönsterås-Åseda järnväg).

Ur Oskarshamns-Tidningen fredagen den 13 maj 1912:
Skogseld utbröt sistlidne onsdag intill Bäckebo anhalt. Elden hade fått ganska stor spridning, och då vinden låg mot banvaktsstugan, var den mycket hårt hotad. Som inget folk bor på flera km avstånd, gick det ej i hast att anskaffa hjälp, varför det såg mörkt ut för banvakten (Hilding Johansson, egen anm).

Då han icke ensam kunde göra något åt elden, måste han på dressin resa 4 km till Abbetorp, varifrån bud sändes till befolkningen. Under tiden fick hustrun (Signe, egen anm.) taga ut möblerna och göra förberedelser mot den överhängande faran. Nedgående eftermiddagståget gav ihållande alarmsignaler utmed linjen, så att mycket folk infann sig snart. Sedan med uppgående tåg kom det förstärkning genom järnvägens försorg, så att omkring 100 personer voro församlade, vadan de snart voro så pass herrar över elden, att banvaktsstugan kunde räddas.

Huset flyttades 1931 till Alsterbro och blev där på nytt banvaktsstuga, som i sinom tid fick SJ-nr 401 (Björn Edman).

Kvar idag är en husgrund med stensatt källare och rester av en murstock (enligt bygdeband.se 2020).

Banvakter

1908 - 1931
August Hilding Johansson, f. 1882-04-20 i Bäckebo, död 1951-10-21 i järnvägsstationen i Fröskelås, Bäckebo.
Gift 1908 med Signe Anette Andersson, f. 1891-02-06 i Kristvalla (H), död
Inflyttad 1908 från 383
Utflyttad 1931 till Vackerslätt station i Bäckebo där han blir stationsmästare.
Här i Bäckebo var hustrun Signe platsvakt.

Kilometertal

26,651

Signatur

Bko

Nummer

5

Socken

Bäckebo

Kommun

Nybro

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Bäckebo hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: xWQÄBq