Lämna ändringsförslag

Uppsala Central

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
(Märsta)–Uppsala C

Anslutande bandelar

(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo
(Uppsala C)–Örbyhus–Tierp

Uppsala C okänt år efter 1906, det år då spårvägen i Uppsala tillkom. På båda sidor om stationshuset syns den banhall som fanns från 1866 till omkring 1910. Okänt vykort. Foto: Okänd.
Uppsala C den 10 juli 2004, det vackra stationshuset från 1866 är sedan 2010 ersatt av en ny byggnad i anslutning till den gamla. Här återstår några år innan den nya tiden inleds. Bilden är hämtad från Wikipedia. Foto: David Castor.
Uppsala C på 1910-talet. Det ståtliga ställverkshuset Uppsala II, det största av de tre ställverk som krävdes på den vidsträckta bangården. Byggnaden är förklarad som byggnadsminne. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Uppsala C den 28 maj 2012. Den värdefulla ställverksbyggnaden får nöja sig med en undanskymd tillvaro bakom stolpar, murar och andra moderna nyskapelser. Den nedre våningen är nätt och jämt synlig efter justering av marknivån. Då Uppsala numera fjärrstyrs från Stockholm har den mist all sin ursprungliga funktion. Foto: Olle Thåström.

Den ursprungliga stationsbyggnaden ritades av chefsarkitekten vid Statens Järnvägars arkitektkontor Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824–1919) och fungerade som stationshus fram till 2010.

Den är uppförd i en fransk-holländsk renässansstil, typisk för 1600-talets början, med branta takfall. Samma tema kom Edelsvärd senare att tillämpa även för andra stationshus, bland annat de i Storvik och Linköping. Genom årens lopp har huset byggts om vid ett flertal tillfällen. Bland annat har den ursprungliga banhallen över spåren tagits bort. Framför centralstationen anlades, som vid många andra järnvägsstationer under det sena 1800-talet, en plantering (ur länsstyrelsens information i samband med byggnadsminnesförklaringen).

Ett nytt stationshus invigdes 2010, ritat av Wåhlin Arkitekter, i direkt anslutning till det gamla som upprustats och inrymmer bland annat restauranger och kontorslokaler.

Det gamla stationshuset är sedan 1986 förklarat som byggnadsminne, tillsammans med byggnaden för Ställverk II, uppförd 1913.

Kilometertal

65,88

Signaturer

U
-

Socken

Uppsala

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Ändringsförslag till objektet Uppsala Central

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pde7yU