Lämna ändringsförslag

Uppsala

Banvaktsstuga, riven
(Märsta)–Uppsala C

Ombyggd från dubbel- till enkelstuga före 1917.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1937-02-05 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banmästarstugan nr. 193 B i Uppsala, som inrymmer ett expeditionsrum och bostad om 2 rum och kök för överbanmästaren därstädes, är i behov av utvidgning och modernisering.

Utvidgningen skulle bestå i ytterligare ett expeditionsrum samt ett bostadsrum för överbanmästaren; sistnämnda rummet placeras å vinden.

Moderniseringen består huvudsakligast i att tillträdet till vind och källare, vilket för närvarande sker medelst utvändiga, mycket branta och obekväma trappor, i stället anordnas invändigt ifrån den föreslagna större förstugan."

Kilometertal

65,24 från 1930
65,178 år 1915

Nummer

193B
193B-194

Socken

Uppsala Domkyrko

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Ändringsförslag till objektet Uppsala

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 67CBåE