Lämna ändringsförslag

Hardeberga

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2015
(Lund)–Harlösa
Hardeberga station. Eftersom unionsflaggan är hissad måste bilden vara tagen 1905, samma år som banan öppnades för trafik. Vimplarna tyder också på någon speciell händelse, och man vågar därför gissa att det är öppningsdagen den 6 maj som fotografen uppmärksammat. Foto: Okänd.
Hardeberga station den 27 augusti 1988. Foto: Bengt Gustavsson.
Hardebergs station som den ter sig i våra dagar, närmare bestämt i februari 2011. Foto: Kalle Bergdahl.
Hardeberga station den 25 mars 2015. Foto: Bengt Gustavsson.

Station 1905, lastplats 1939, nedlagd 1965. Hette i koncessionen Sularp efter den intilliggande bebyggelsen men namnet ändrades före invigningen. Sularp blev i stället namnet på växeln och grusgropen ett stycke öster om stationen.

Ett av de sällsynta exemplen på att en trafikplats fått namn efter en annan socken än den där den är belägen.

Härifrån gick en ca 1 km lång sidobana åt sydväst - syd till Hardeberga stenbrott (Sularp i Järnvägsdata)..

Kilometertal

7,8

Signatur

Hard

Socken

Södra Sandby

Kommun

Lund

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Hardeberga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Gg3AbÅ