Lämna ändringsförslag

Kungsmarken

Banvaktsstuga, riven 1956
(Lund)–Harlösa

Ursprungligen benämnd Maskängen.

Låg på motsatt sida mittför hållplatsplattformen.

Stugan inköptes 1939 av stenbolaget.

Så här står det i boken Lund stads järnvägar, Bjärred-Lund-Harlösa järnväg, 1987 apropå vägbevakningen då Hardeberga stenbrott 1953 utbyggdes och järnvägstransporterna därifrån säkrades för 25 år framåt (järnvägen öster om Hardeberga var nedlagd sedan många år):

"I korsningen med Sandbyvägen valdes en originellare lösning [än automatiserad vägbevakning]. Den trångbodda, intilliggande golfklubben fick riva Kungsmarkens gamla banvaktstuga och bygga nytt åt sin greenkeeper mot att denne svarade för vägbevakningen".

Kilometertal

6,6

Nummer

2

Socken

Södra Sandby

Kommun

Lund

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Kungsmarken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: KPnru5