Lämna ändringsförslag

Glyttinge

Banvaktsstuga, kvar 2018
(Linköping)–Mjölby–(Tranås)
461 Glyttinge den 3 maj 1994. Foto: Per-Olov Brännlund.
461 Glyttinge den 14 april 2007. Foto: Per-Olov Brännlund.

Modell 1872 vänster, välbevarad.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1937-07-10 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av mark och banvaktstuga å linjen Linköping C. - Malmslätt.

Flera anbud hava inkommit å köp av banvaktstugan nr 461 Glyttinge å linjen Linköping C-Malmslätt jämte markområde om c:a 1100 kvm. Högsta anbudet är avgivet av stationskarl Carl E.A. Lindblom i Linköping och slutar på 3.000:- kronor.

Stugan innehåller ett rum och kök. Den är byggd år 1873 av timmer på grund och sockel av granit och är täckt med skiffer samt i gott skick. Källaren är fristående och å tomten befintligt uthus innehåller vedbod, ladugård och avträde. Årshyran för bostaden utgör 273 kronor. Stugan har under längre tid stått obebodd. Väg finne icke till stugan utan köparen skall själv ordna frågan om utfartsväg.

Då området och stugan icke äro eller kunna beräknas bliva erforderliga för statens järnvägars behov samt den erbjudna köpeskillingen anses skälig, får distriktschefen anhålla om järnvägsstyrelsens bemyndigande att träffa köpeavtal om försäljning av område och stuga i enlighet med närslutna förslag till sådant avtal."

Begärt bemyndigande erhölls genast.

Kungl. Järnvägsstyrelsen i skrivelse till Konungen 1937-08-23 med begäran om godkännande av försäljningen:

Banvaktsstugan nr 461 Glyttinge (I distriktet) är uppförd år 1873 av timmer och innehåller 1 rum och kök. Stugan, som är i gott stånd, står sedan länge obebodd. Utfartsväg saknas." Kungl. Maj:t godkände försäljningen 1937-09-10.

Banvakter

1873 - 1873
Anders Gustaf Andersson, f. 1830-09-21 i Grolanda (R).
Gift med Beata Sofia Kollberg, f. 1809-05-12 i Dunker (D).
Inflyttad i oktober 1873 från Maria (A).
Utflyttad i november 1873 till S:t Lars, Linköping.
Finns från november 1887 i Tift Bossgård i Kärna, men flyttar i september 1889 till Linköping.

Kilometertal

232,762

Nummer

461
76
216
142

Socken

Domkyrko

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Glyttinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YugcVd