Lämna ändringsförslag

Glyttinge

Banvaktsstuga, kvar 2018
(Linköping)–Mjölby–(Tranås)
461 Glyttinge den 3 maj 1994. Foto: Per-Olov Brännlund.
461 Glyttinge den 14 april 2007. Foto: Per-Olov Brännlund.

Modell 1872 vänster, välbevarad.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1937-07-10 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av mark och banvaktstuga å linjen Linköping C. - Malmslätt.

Flera anbud hava inkommit å köp av banvaktstugan nr 461 Glyttinge å linjen Linköping C-Malmslätt jämte markområde om c:a 1100 kvm. Högsta anbudet är avgivet av stationskarl Carl E.A. Lindblom i Linköping och slutar på 3.000:- kronor.

Stugan innehåller ett rum och kök. Den är byggd år 1873 av timmer på grund och sockel av granit och är täckt med skiffer samt i gott skick. Källaren är fristående och å tomten befintligt uthus innehåller vedbod, ladugård och avträde. Årshyran för bostaden utgör 273 kronor. Stugan har under längre tid stått obebodd. Väg finne icke till stugan utan köparen skall själv ordna frågan om utfartsväg.

Då området och stugan icke äro eller kunna beräknas bliva erforderliga för statens järnvägars behov samt den erbjudna köpeskillingen anses skälig, får distriktschefen anhålla om järnvägsstyrelsens bemyndigande att träffa köpeavtal om försäljning av område och stuga i enlighet med närslutna förslag till sådant avtal."

Begärt bemyndigande erhölls genast.

Kungl. Järnvägsstyrelsen i skrivelse till Konungen 1937-08-23 med begäran om godkännande av försäljningen:

Banvaktsstugan nr 461 Glyttinge (I distriktet) är uppförd år 1873 av timmer och innehåller 1 rum och kök. Stugan, som är i gott stånd, står sedan länge obebodd. Utfartsväg saknas." Kungl. Maj:t godkände försäljningen 1937-09-10.

Banvakter

1873 - 1887
Anders Gustaf Andersson, f. 1830-09-21 i Grolanda (R), död 1922-07-24 i Linköpings Domkyrko.
Gift 1) 1862 med Beata Sofia Kollberg, f. 1809 i Dunker (D), död här 1875.
Gift 2) 1875 med Anna Karolina Månsdotter, f. 1855 i Kaga (E), död 1938 i Linköpings Domkyrko.
Inflyttad 1873 från Maria (A), andra hustrun 1875 från Kaga (E).
Utflyttad i oktober 1887 till Kärna (E).

1887 - 1895
Karl Oskar Karlsson, f. 1860-12-10 i Stora Malm (D), död 1947-01-13 i Flen.
Gift 1886 med Emma Karolina Johansson, f. 1862 i Östra Vingåker (D), död 1953 i Flen.
Inflyttad 1887 från Stora Malm (D).
Utflyttad i april 1895 till Björnlunda (D).

1895 - 1901
Axel Häggberg, f. 1863-04-26 i Veta (E), död 1941-02-06 i Sya järnvägsstation, Sya (E).
Gift 1889 med Augusta Charlotta Johansdotter, f. 1859 i Allhelgona, Skänninge, död 1935 i Rosenholm, Sya (E).
Inflyttad i maj 1895 från Björnlunda (D).
Utflyttad i juli 1901 till Säby (F).

1901 - 1903
Karl Gustaf Nilsson, f. 1871-05-14 i Nykil (E), död 1922-10-09 i Öjeby, Skärkind (E).
Gift 1899 med Emma Augusta Björkegren, f. 1873 i Västra Harg (E), död 1950 i Valla, Linköpings Sankt Lars.
Inflyttad i oktober 1901 från Linköpings Domkyrko.
Utflyttad i november 1903 till Skärkind (E).

1905 - 1911
E.o. banvakt
Karl Rickard Elggren, f. 1881-02-08 i Västra Harg (E), död 1962-07-30 i Svartåliden, Mjölby.
Gift 1905 med Gertrud Augusta Johansson, f. 1884 i Västerlösa (E), död 1950 i Ingemarstorp, Åsbo (E).
Inflyttad i oktober 1905 från Veta (E).
Utflyttad i september 1911 till Skärkind (E).

1911 - 1912
David Agaton Andersson, f. 1882-12-07 i Åsbo (E), död 1951-05-24 i Mjölby.
Gift 1910 med Alida Antonia Svensson, f. 1890 i Ekeby (E), död 1964 i Mjölby.
Inflyttad i november 1911 från s. 342
Utflyttad i oktober 1912 till bvst 69 Metsjö i Vårdsberg (E). Därifrån utflyttad i oktober 1912 till bvst 74 Steninge, Sankt Lars.

1912 - 1919
Anders Andersson Blomkvist, f. 1855-12-13 i Gestad (P), död 1942-12-26 i Åviken, Sjögestad (E).
Gift 1883 med Ingrid Strand, f. 1861 i Ljusdal (X), död 1931 i Linköpings Domkyrko.
Inflyttad i mars 1912 från bvst 69 Metsjö i Vårdsberg (E), dit han flyttat 1905 från Umeå lfs.
Utflyttad i april 1919 till Linköpings Domkyrko.

1919 – 1926
Gustaf Andersson, f. 1882-06-11 i Fellingsbro (T), död 1936-09-16 i död 1936-01-08 i Näverkärret, Västra Skedvi (T).
Gift 1914 med Katrina (Katarina) Axelina Carlsson, f. 1883 i Fellingsbro (T), död 1936 i Näverkärret, Västra Skedvi (T).
Inflyttad i april 1919 från Gällivare (BD).
Utflyttad i april 1926 till Hed (U).

1926 - 1927
Nils Mauritz Andersson, f. 1897-06-12 i Linköpings Domkyrko, död 1975-05-02 i Jakobsberg (B).
Ogift här, senare (1927) gift med Ruth Eufemia Johansson, f. 1904 i Bankekind (E), död 1973 i Jakobsberg (B). Hon hade under tiden här varit hans hushållerska.
Inflyttad i maj 1926 från Kärna (E), Ruth Eufemia från Linköpings Domkyrko.
Utflyttad i juli 1927 till Hed (U).

1927 – 1929
Anders Harald Andersson, f. 1897-07-31 i Skärkind (E), död 1984-06-29 i Härlanda, Göteborg.
Gift 1921 med Elsa Maria Petersson, f. 1897 i Bankekind (E), död 1986 i Härlanda, Göteborg.
Inflyttad i oktober 1927 från Linköpings Domkyrko.
Utflyttad i maj 1929 till Grinneröd (O).

En banarbetare Josef Emanuel Karlsson med familj inflyttar i november 1929.

Kilometertal

232,762

Nummer

461
76
216
142

Socknar

S:t Lars
Linköpings Domkyrko

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Glyttinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: egZZYb