Linköping–Bränninge–Klockrike–Fornåsa–Fågelsta

Bandel 377, SJ-distrikt 38 bs

Län

Östergötland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1897