Fornåsa–Motala

Bandel 380, SJ-distrikt 38 bs

Län

Östergötland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1915