Lämna ändringsförslag

Spår

Förgreningspunkt A-sida, riven
(Lidköping)–Källby–(Forshem)

Spår åt nordväst till Hönsäters hamn.

Skara-Kinnekulle-Vänerns järnvägs huvudlinje på avsnittet mellan Gössäter och slutpunkten vid Vänern blev efter uppgåendet i Västergötland-Göteborgs järnväg, VGJ, enbart ett hamnspår för godstrafik. Ca 900 m öster om Hällekis station på Kinnekulle-Lidköpings (KiLJ) järnväg korsade banorna varandra planskilt. Efter att delen Gössäter-korsningen med KiLJ lagts ned och rivits anslöts den kvarliggande delen av hamnspåret till KiLJ vid denna punkt, belägen ca 230 m om den f.d. korsningen.

Koordinatmarkörerna visar den planskilda korsningen (t.v.) och anslutningsväxeln till hamnspåret (t.h).

Kilometertal

c66,5
c66,2
c54,6

Socken

Österplana

Kommun

Götene

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Spår

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mE6yvA