Lämna ändringsförslag

Forshem

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Gössäter)–Forshem–(Mariestad)

Anslutande bandelar

(Lidköping)–Källby–(Forshem)

Forshem station den 1 augusti 2015. Foto: Olle Alm.
Forshem station den 1 augusti 2015. Foto: Olle Alm.
Forshem station på en typisk Anders Karlsson-bild. Karlsson var under åren 1934 - 1937 bosatt vid Blomberg i närheten av Forshem, varför man kan anta att bilden är tagen under den tiden. Till vänster står stationshuset från 1898, till höger syns det ursprungliga stationshuset från 1889. På den nedre bilden ses närmast godsmagasinet och därefter de båda stationshusen. Foto: Anders Karlsson, se anm.
Forshem station den 1 augusti 2015. Fortfarande finns en bangård kvar, förmodligen mest för Trafikverkets behov, och än kan man åka ut i världen härifrån. Foto: Olle Alm.

Stationen anlades 1889.

Nytt stationshus byggdes då Kinnekulle - Lidköpings järnväg, KiLJ anslöt 1900. Det gamla byggdes om till bostadshus, rivet 1982.

Ett tredje stationshus uppfört antingen på 1920-talet eller 1944. Uppgifterna om byggår varierar, vad är rätt?

Lokstallet (lokomotorstallet?) rivet 2012-04-16--17.

Kilometertal

159,474
63,774
69
57,3

Signatur

Fhm

Socken

Forshem

Kommun

Götene

Län

Västra Götaland

Byggd

Se Anmärkning

Ändringsförslag till objektet Forshem

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: C4i2sj