Lämna ändringsförslag

Kosta

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven senast 1960
(Lessebo)–Kosta–Målerås S
Kosta station något av de första åren på 1900-talet. Foto: C. Lindqvist, Växjö.

Ur SJ-Nytt nr 7 1960, den 8 september:

"Det har gått många år sedan lokstallarna i Kosta vid den nedlagda bandelen Lessebo-Kosta användes. I dessa lokstallar inhystes de två smalspåriga loken "Lessebo" och "Målerås", numera nedskrotade. Nu är man i färd med att riva de gamla lokstallarna, och sedan återstår endast ett par semaforer som erinrar om den unika "tvåfotsbanans" tillvaro. Av detta kan man sluta sig till att stationshuset var rivet före september 1960.

Kilometertal

15,915

Socken

Ekeberga

Kommun

Lessebo

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Kosta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: dpQj3Q