Lessebo–Kosta–Målerås S

Bandel 554

Län

Kronoberg
Kalmar

Spårvidd

600

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1888-1899