Lämna ändringsförslag

Nabben

Banvaktsstuga, kvar 2023
Lerum–(Olskroken)
Gamla banvallen runt Bråtnäsudden 2016, numera benämnd Skogshyddevägen. Foto: Birgitta Leijon Törnblom.
21 Nabben 2016. Stugan är av den äldsta typen som Statens järnvägar uppförde. En del är förändrat under åren, bland annat har den lilla förstugan närmast i bild breddats, skorstenen är ommurad i ett enklare utförande och fönstren har bytts ut mot en annan typ. Ändå känns stugan mycket genuin. Att den är tillbyggd på den motsatta långsidan märker man knappast. Foto: Birgitta Leijon Törnblom.

Namnet är sannolikt det rätta men är inte officiellt verifierat. När stugan med tomt avstyckades fick den nybildade fastigheten namnet Nabben varför det ligger nära till hands att anta att det också var Statens Järnvägars benämning på stugan. Alternativa namn skulle kunna vara Hulan eller Holan.

Innan dubbelspåret drogs fram här (öppnat i maj 1914) gick järnvägen runt Bråtnäsudden på stranden av sjön Aspen i en kurva med mycket snäv radie. Längst ut på udden låg stugan med ett utsökt fint läge mellan järnvägen och sjön.

Då bansträckningen runt udden ersattes av en tunnel genom berget överläts 1918 genom ett avtal om markbyte den f.d. banvallen och stugan med mark till ägarna av stamfastigheten.

Nuvarande ägare köpte fastigheten 1950 och var enligt uppgift troligen den första ägaren efter de ursprungliga förvärvarna.

Banvakter

1906 - 1925
Frans Teodor Johansson Törnblom, f. 1875-05-14 i Skallsjö (P), död 1949-04-23 i Eksäter, Bråta Stora, Lerum.
Gift här 1906 med Alma Elfrida Algotsson, f. 1876 i Lenhovda (G), död 1962 i Bråta Stora, Lerum.
Inflyttad 1906 från banvaktsstugan Stålebo, Lerum.
Utflyttad 1925 till den nya banvakts/platsvaktsstugan Aspen, Lerum.

Kilometertal

440,5

Nummer

21

Socken

Lerum

Kommun

Lerum

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Nabben

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GF9lGg