Lämna ändringsförslag

Aspen

Banvaktsstuga, riven 1913
Lerum–(Olskroken)
Karta över rasplatsen 1913 då banvaktsstugan försvann ut i sjön Aspen. De närmaste veckorna omleddes fjärrtåg och godståg över Borås resp. Uddevalla, medan lokaltrafiken mellan Herrljunga och Göteborg upprätthölls på så sätt att tågen framfördes till vardera sidan av raset och passagerarna fick gå mellan tågen. Mycket snabbt byggdes ett provisoriskt spår i Y-form förbi platsen (den röda linjen) Det gjorde det möjligt att redan fyra veckor efter raset ta upp trafiken förbi platsen. Tågen fick visserligen byta färdriktning men passagerarna kunde sitta kvar i sina vagnar. Efter ett halvår var den nya dubbelspårslinjen klar att tas i bruk. Därmed kunde också det gamla linjeavsnittet runt Bråtnäs udde öster om rasplatsen slopas. Linjen hade där måst läggas med 900 fots radie trots att banan i övrigt byggts med en minsta radie av 1000 fot.  Foto: Jöran Johansson.

Stugan låg på det område som den 14 juni 1913 rasade ut i sjön Aspen. Den försvann med rasmassorna men ingen människa skadades. Raset föranleddes av osäkra grundförhållanden och utfyllnad för dubbelspår.

I Dagens Nyheter den 15 juni berättas om raset bl.a.:
"I banvaktsstugan befann sig en dotter till den kvinna som sköter om grindarna vid järnvägsövergången. Hon hörde att det började knaka i stugans väggar, blev orolig och tittade ut och märkte då att hela banan höll på att sjunka. Hon återvände för att hämta en del pengar, sprang åter ut och hann med knapp nöd att rädda sig. En arbetare vid Jonsereds fabrik, som sysslade med rensningsarbete på ett åkerfält strax invid olycksplatsen, tillropades av flickan, men missförstod henne och skyndade mot platsen för raset. Han följde med ned, men lyckades rädda sig på en del slipers och undkom oskadad. En telefonarbetare, som var sysselsatt med telefonledningarna, räddade sig likaledes i sista stund.

Kilometertal

c441,07

Nummer

-
20

Socken

Lerum

Kommun

Lerum

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Aspen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: hbOfd6