Lämna ändringsförslag

Aspen

Banvaktsstuga, riven 1913
Lerum–(Olskroken)
20 Aspen, grindvaktarstuga av ovanlig modell, gissningsvis omkring 1910. På trappan står Eva Hansdotter Johansson och nedanför hennes dotter Anna som båda var grindvakter här.  Foto: Okänd.
Svartå grindar troligen 1912, eller tidigt 1913. Det var denna korsning mellan järnvägen och riksvägen mellan Göteborg och Stockholm som bevakades av mor Eva och dotter Anna Johansson i grindvaktarstugan 20 Aspen. Fotografen står invid stugan då han tar bilden. Till höger i bakgrunden syns tunnelpåslaget för det nya dubbelspåret i riktning Lerum.  Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Karta över rasplatsen 1913 då banvaktsstugan försvann ut i sjön Aspen. De närmaste veckorna omleddes fjärrtåg och godståg över Borås resp. Uddevalla, medan lokaltrafiken mellan Herrljunga och Göteborg upprätthölls på så sätt att tågen framfördes till vardera sidan av raset och passagerarna fick gå mellan tågen. Mycket snabbt byggdes ett provisoriskt spår i Y-form förbi platsen (den röda linjen). Det gjorde det möjligt att redan fyra veckor efter raset ta upp trafiken förbi platsen. Tågen fick visserligen byta färdriktning men passagerarna kunde sitta kvar i sina vagnar. Efter ett halvår var den nya dubbelspårslinjen klar att tas i bruk. Därmed kunde också det gamla linjeavsnittet runt Bråtnäs udde öster om rasplatsen slopas. Linjen hade där måst läggas med 900 fots radie trots att banan i övrigt byggts med en minsta radie av 1000 fot.  Foto: Jöran Johansson.

Grindvaktsstuga vid korsningen mellan järnvägen och riksvägen från Göteborg mot Alingsås och vidare mot Stockholm.

Platsen inofficiellt även kallad Svarta Vattnet.

Stugan låg på det område som den 14 juni 1913 rasade ut i sjön Aspen. Den försvann med rasmassorna men ingen människa skadades. Raset föranleddes av osäkra grundförhållanden och utfyllnad för dubbelspår.

I Dagens Nyheter den 15 juni berättas om raset bl.a.:
"I banvaktsstugan befann sig en dotter till den kvinna som sköter om grindarna vid järnvägsövergången. Hon hörde att det började knaka i stugans väggar, blev orolig och tittade ut och märkte då att hela banan höll på att sjunka. Hon återvände för att hämta en del pengar, sprang åter ut och hann med knapp nöd att rädda sig. En arbetare vid Jonsereds fabrik, som sysslade med rensningsarbete på ett åkerfält strax invid olycksplatsen, tillropades av flickan, men missförstod henne och skyndade mot platsen för raset. Han följde med ned, men lyckades rädda sig på en del slipers och undkom oskadad. En telefonarbetare, som var sysselsatt med telefonledningarna, räddade sig likaledes i sista stund.

I samma tidning den 10 juli kan man läsa:
Järnvägsstyrelsen har beviljat extra grindvakterskorna änkan Eva Hansson och hennes dotter Anna Johansson, vilka vid det stora raset vid Jonsered förlorade i sjön Aspen sitt bohag och andra tillhörigheter, en ersättning av tillsammans 2,682 kr. 32 öre.

Banvakter

1886 - 1901
Grindvakt
Johanna Petronella Johansdotter Karlsson, f. 1835-12-19 i Stora Lundby (P), död 1906-03-01 i Göteborgs Kristine.
Hon var änka efter Olaus Karlsson, f. 1832-04-13 i Stora Lundby (P), banvakt i Stenkullen, Lerum, död där 1881-06-18.
Efter mannens död flyttade Johanna Petronella med tre barn (18, 16 resp. 6 är gamla) 1886 hit och blev grindvakterska. Hon flyttade ut i april 1901 till Göteborgs Kristine, var då 65 år gammal och bör ha varit pensionerad.

1886 - 1915
Grindvakt
Eva Hansdotter Johansson, f. 1852-10-23 i Stora Lundby (P), död 1943-11-27 i Aspvik, Överby i Vassända-Naglum (P).
Hon var änka efter Johan August Johannesson, f. 1850-09-07 i Skallsjö (P), banvakt vid Floda station i Skallsjö, död där 1884-06-24.

Med sina fem barn (det yngsta föddes efter faderns död) flyttade hon hit 1886.
Dottern Anna, f. 1884-11-09 i Skallsjö (P), död 1974 i Aspvik Överby i Trollhättan blev moderns medarbetare då Johanna Petronella Karlsson flyttade ut 1901.

Mor och dotter utflyttade i mars 1915 till Aringsås (G). Var de bodde efter raset i juni 1913 till dess de lämnade orten 1915 är inte bekant. I Församlingsboken finns raset inte ens antytt.

Tydligen behövdes två vakter för att täcka hela dygnets behov av grindbevakning, men var bodde de? Båda änkorna hade ju barn och kan knappast alla ha bott i denna lilla stuga. Så vem bodde här och var bodde den andra?

Kilometertal

c441,07

Nummer

20

Socken

Lerum

Kommun

Lerum

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Aspen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: lfMbdw