Lämna ändringsförslag

Kåhög hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Lerum–(Olskroken)
Kåhög hållplats 1907. I förgrunden ligger banvaktsstugan 15 (senare nr 116) Kåhög. Den lilla hållplatsstugan har ännu inte fått sin öppna vänthall. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. 		 Foto: Okänd.
Kåhög hållplats omkring 1910.  Det är fortfarande enkelspår här förbi och den förlängda hållplatsstugan med träplattform ligger kvar på banans norra sida. Foto: Okänd.
Kåhög hållplats 1910. Ursprungligen fanns inte den öppna vänthallen utan den tillkom vid någon senare tidpunkt, okänt när. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. 		 Foto: Okänd.
Kåhög hållplats 1910. En lång träplattform låg utanför banvaktsstugan i Kåhög. Sittplatserna var av enklaste slag. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. 		 Foto: Okänd.
Kåhög hållplats 1912. Om årtalet stämmer är det sista sommaren med enkelspår. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. 		 Foto: Okänd.
Kåhög hållplats på en flygbild från den 8 augusti 1927. Nu är här dubbelspår och plattformar finns på båda sidor av banan. Bilden är tagen mot söder, hållplatsbyggnaden ligger på den bortre sidan av spåren och på den närmaste sidan syns banvaktsstugan 116 Kåhög. Söder om trafikplatsen går landsvägen över Säveån. Det var där kvarnarna låg, som föranledde att en lastplats anlades här. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. 	 Foto: Okänd.
Kåhög hållplats troligen på 1930-talet. Hållplatsbyggnadens bortre del är sannolikt den gamla hållplatsstugan som flyttats över från norra sidan av banan till den södra då dubbelspåret tillkom. Vänthallen är större än den ursprungliga. I bakgrunden banvaktsstugan 116 Kåhög. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. 		  Foto: Okänd.
Kåhög hållplats på 1940-talet. Hållplatsbyggnaden är nybyggd med stor vänthall och kiosk. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. 		 Foto: Okänd.

Vid Kåhögs kvarnar skall ett stickspår ha anlagts 1872 på kvarnbolagets bekostnad. Enligt Järnvägsdata fanns dock ett sidospår redan från 1857.

Omkring 1883 blev Kåhög håll- och lastplats. En hållplatsstuga och en träplattform anlades på norra sidan av järnvägen invid banvaktsstugan 15, senare 116, Kåhög. 1903 slopades lastplatsen och Kåhög blev en ren hållplats. Byggnaden förlängdes senare med en öppen vänthall.

Då dubbelspåret drogs fram här 1912 byggdes plattformar på båda sidor om banan medan hållplatsstugan förlades till den södra sidan. Det förefaller av bilderna ovan som om den gamla stugan flyttades men det är inte uteslutet att det byggdes en helt ny. Den försågs med en öppen vänthall, större än den tidigare. Troligen 1943 byggdes en ny större hållplatsbyggnad med öppen vänthall och kiosk. Hållplatsen nedlades 1978.

Uppgifterna om trafikplatsens förändringar bygger i stort på bilderna ovan, varför något kan ha misstolkats men i huvudsak bör det vara rätt.

Kilometertal

445,280

Signatur

Kög

Socken

Partille

Kommun

Partille

Län

Västra Götaland
Göteborgs och Bohus

Ändringsförslag till objektet Kåhög hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: öfMbdw