Lämna ändringsförslag

Bokedalen hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1984
Lerum–(Olskroken)

Hållplats 1927-1967, lastplats 1927-1982. Numera ligger sedan år 2000 hållplatsen Jonsered (Västra) på denna plats.

Distriktschefen skriver 1937-03-30 till baningenjören vid 5 bansektionen i Göteborg:

Resande vid Bokedalens hållplats ha gjort framställning om att en väntkur måtte anordnas vid uppspåret, enär den vid nedspåret befintliga icke kan användas av resande mot Lerum på grund av det mellan spåren befintliga stängslet.

Framställningen är att anse som skälig och får distriktschefen härmed anmoda Eder att låta uppföra en väntkur vid uppspåret av samma typ och storlek som den vid nedspåret befintliga.

För ändamålet ställes 1700:- kronor till Edert förfogande ..."

Kilometertal

444,230

Signatur

Bkd

Socken

Partille

Kommun

Partille

Län

Västra Götaland
Göteborgs och Bohus

Ändringsförslag till objektet Bokedalen hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ägqnge