Lämna ändringsförslag

Kläpp hp/lp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven cirka 2016 se anm
(Långsele)–Nyland
816 Kläpp blev 1941 föremål för den här insändaren i okänd tidning.

Hållplats 1894 - 1899.

1938 föreslagen att byggas till från ett rum och kök till två.

Några år senare förekom en insändare (se ovan) som föranledde statens järnvägars generaldirektör att begära yttrande från distriktet. Baningenjören i Sollefteå svarade:
"... att rubricerade stuga uppfördes 1893 för en uppgiven kostnad av c:a 5.000 kronor. Den inrymde då 1 rum och kök.

År 1938 anordnades vatten- och avloppsledningar (inkl. hydrofor) för en kostnad av c:a 1.200 kronor.

År 1939 utfördes om- och tillbyggnad med 1 rum (våningsvärmeledning tillkom samt tvättstuga och källare i grunden). Kostnaderna härför uppgingo till kronor 10.085:92.

I år har en isoleringsvägg inmurats i källargrunden. Kostnad c:a 500 kronor.

Sammanlagda kostnaderna utgöra sålunda 16.786 kronor."

Enligt webbsidan http://gridogram.com/explore/tags/banvaktstuga/: "Hejdå Banvaktstuga! Nu rivs den övergivna banvaktstugan i Kläpp". Inlägget skall ha gjorts "2 years ago" (not. 2018).

Enligt ovanstående källa skall stugan ha inköpts av Banverket något tiotal år innan den revs. Den hade länge stått obebodd.

Kilometertal

499,580

Signatur

Nummer

816
-

Socken

Överlännäs

Kommun

Sollefteå

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Kläpp hp/lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: BaJJQQ