Lämna ändringsförslag

Gårdnäs

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2018? Se anm
(Långsele)–Nyland
Gårdnäs station 1970-1971. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Gårdnäs station 1970-1971. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Gårdnäs grusgrop, lastning av grus 1960. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Sven Thelberg.

Banvaktsbostad i stationshuset (åtminstone på 1950-talet). Då någon särskild banvaktsstuga inte kan upptäckas på spårplaner, kartor eller i andra källor är det troligt att stationshuset införlivats i banvaktsstugeserien och tilldelats ett stugnummer. Det särskilda objektet Gårdnäs banvaktsstuga har därför tagits bort.

Strax öster om stationshuset utgick ett spår åt nordväst cirka 1,5 km till Gårdnäs grusgrop.

Kvar enligt flygbild på hitta.se, noterat 2018, men okänt hur uppdaterad den är.

Kilometertal

503,420

Signatur

Gäs

Nummer

18

Socken

Sånga

Kommun

Sollefteå

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Gårdnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: SI3LU5