Lämna ändringsförslag

Billeberga

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
Landskrona–Billeberga–(Teckomatorp)–(Eslöv)

Anslutande bandelar

(Helsingborg)–(Ramlösa)–(Billeberga)

Billeberga station den 13 maj 1982. De första bilderna är tagna i samband med ett ombyte av tåg och håller inte högsta kvalitet. De ger dock en föreställning om hur stationsområdet såg ut innan den stora omdaningen i samband med pendeltågstrafikens införande. Klockan är 14.40 och det är lugnt på plattformen. På spår 1 väntar motorvagn X7-L 225 på avgång mot Landskrona. Om en månad ska sista persontåget ha gått på den bandelen.  Foto: Jöran Johansson.
Billeberga station den 20 juli 2011. En av de finaste stationsbyggnaderna i landet, där inget har förvanskats. Foto: Olle Alm.
Billeberga . Arbete pågår med plankgången mellan spår 1 och mellanplattformen. På spår 2 står motortralla 33 nr 3045. En kvinna fotograferar persontåget från Malmö till Helsingborg då det inkommer med Du 319, fyra B-vagnar och en FV1.  Foto: Jöran Johansson.
Billeberga station den 20 juli 2011. Foto: Olle Alm.
Billeberga station den 20 juli 2011, en fröjd för ögat. Foto: Olle Alm.
Billeberga station den 20 juli 2011. Stationen har tappat åtskilligt av det som förr karaktäriserade en station. Till och med begreppet station är numera - åtminstone internt inom järnvägsvärlden - ersatt av driftplats. Allmänheten lär förhoppningsvis hålla stånd mot sådana nymodigheter och behålla den gamla benämningen. För resenärernas bekvämlighet har utvecklingen gått bakåt, miljön är torftig och kylig. Något uppvärmt utrymme erbjuds inte och inte heller någon "bekvämlighetsinrättning", förr en självklarhet. Foto: Olle Alm.
Billeberga station den 25 november 1994. Foto: Nils-Bertil Sörensson.

Stationshuset ett av de äldsta kvarvarande privatbanehusen, arkitekt Claes Adelsköld.

Olle Alm 2011-09-28:
"Stationshuset i grågult och brunt tegel ligger på spårets södra sida och är välbevarat. Det används nu av ett företag. Trafikplatsen finns kvar som hållplats för regionaltrafiken med enkla hållplatskurar på spårens yttersidor öster om stationshuset. På spårens norra sida, väster om stationshuset, finns en delvis uppriven lastkaj och tre sannolikt privata magasin. (Besök juli 2011)."

Kilometertal

0
27,535

Signatur

Bib

Socken

Billeberga

Kommun

Svalöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Billeberga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OjöXäm