Helsingborg–Ramlösa–Billeberga

Bandel 614, SJ-distrikt 10 bs

Län

Skåne

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1865