Lämna ändringsförslag

Röena

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2012
(Kristianstad)–(Älmhult)
Röena hållplats 1969, samma år som trafiken läggs ned. Foto: Sven Ove Lundberg.
Röena station den 12 oktober 2012. Foto: Olle Alm.
Röena hållplats den 30 maj 2022 med den trevliga stenen som visar vägen förbi den numera privatägda tomten. Banvallen är ett väl använt trafikstråk för cyklister och vandrare som här får ta en liten omväg. Foto: Ingvar Svensson.

Station 1886, omkring 1895 nedklassad till håll- och lastplats, från 1937 enbart hållplats, nedlagd 1969 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Förmodligen var stugan även banvaktsbostad, för bevisligen existerade en banvaktsbostad med numret 769 här, men det finns inga spår på gamla kartor av någon byggnad utöver denna. Numret 769 läggs därför till detta objekt och det särskilda objektet Röena banvaktsstuga tas bort.

Olle Alm 2012-11-13:
"Röd trästuga av KIJ:s mindre stationshusmodell med en tvärställd del i väster och en längsgående del i öster. Öster om stationshuset finns en jordkällare kvar och öster om denna ligger ett uthus parallellt med spåret. Bortanför detta uthus ligger ytterligare små uthus. Ett garage har tillkommit intill stationshuset. Byggnaderna är välbevarade och ligger på spårets norra sida. I tomtens sydvästra hörn, där banvallen korsar en landsväg, finns en liten minnessten med texten 'Röenastigen'
och en bild av ett ånglok. (Besök oktober 2012)."

Stenen lär inte ha någon historisk bakgrund utan är en nyskapelse, oklart av vem. Röenastigen är benämningen på den korta sträcka där gång- och cykeltrafik längs den gamla banvallen leds utanför den privatägda tomten.

Kilometertal

30,8

Signatur

Rna

Nummer

-

Socken

Glimåkra

Kommun

Östra Göinge

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Röena

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6tiÅog