Lämna ändringsförslag

Glimåkra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1980
(Kristianstad)–(Älmhult)
Glimåkra station. Foto: J.W. Carlsson.
Glimåkra station den 20 oktober 1978, foto från norr. Det gamla godsmagasinet av korrugerad plåt flyttades hit 1909 från Näsby godsstation. Foto: Bengt Gustavsson.
Glimåkra station den 20 oktober 1978. Efter att en längre tid ha stått tomt brändes och revs stationshuset 1980.  Foto: Bengt Gustavsson.
Glimåkra gamla station den 18 oktober 1986. Byggnaden var av KIJ (Kristianstad-Immelns järnvägs) större typ och inrymde till 1906 även trafikchefsexpedition. Efter att stationen flyttats 1909 blev det gamla stationshuset privatbostad i många år. Byggnaden revs 1987 och överlevde således sin yngre ersättare. Foto: Bengt Gustavsson.

1886-1909 var Glimåkra ändstation med ett sydligare läge. Då banan utsträcktes till Älmhult slopades det gamla stationshuset och blev bostad tills det revs 1987.

Det nya stationshuset som byggdes 1909 revs 1980 efter att ha stått tomt under många år.

Koordinaterna visar båda stationshusens läge, den nedre markeringen för den äldsta stationen och den övre således för den nyare.

Försäljning av bostadshus 9C på auktion 1967-05-23 (ÅW 153:2).

Kilometertal

28,2

Signatur

Glå

Socken

Glimåkra

Kommun

Östra Göinge

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Glimåkra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: MZIyZÅ