Lämna ändringsförslag

Kaffatorp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2015
(Kristianstad)–(Älmhult)
Kaffatorp station den 28 juli 1938 med platsvakten Selma Svensson (1903-1997) och lantbrevbäraren Ivar Malmgren (1906-1978). Bild från Kristianstads museum.

 Foto: Bröderna Persson, Staversvad.
Kaffatorp station 1967. Två år till, sedan är järnvägsepoken slut i Kaffatorp. Foto: Sven Ove Lundberg.
Kaffatorp station den 14 maj 2004. Foto: Bengt Gustavsson.
Kaffatorp station den 2 oktober 2008, en väldigt väl bevarad eller iordningställd byggnad.  Foto: Bengt Gustavsson.
Kaffatorp station den 12 januari 2015. Ett gammalt stationshus men i tiden. Foto: Bengt Gustavsson.
Kaffatorp station den 12 oktober 2012. Emaljerade skyltar med väntsal, poststation och postsparbank väcker nostalgiska minnen. I dörren sitter en skylt: "SJ biljetter på postförskott", en föregångare till internetköp. Foto: Olle Alm.
Kaffatorp station, gårdssidan den 12 oktober 2012. Lägg märke till det trekupiga teglet! Foto: Olle Alm.
Kaffatorp station den 12 oktober 2012. Ett fint uthus hör till en fin station. Foto: Olle Alm.
Kaffatorp station den 12 oktober 2012.  Foto: Olle Alm.

Försäljning på auktion 1967-05-22 (ÅW 153:2).

Olle Alm 2012-11-13:
"Rött trähus av bandelens mindre standardtyp med en tvärgående del i norr och en längsgående del i söder. Husets yttre har bibehållits med i stor utsträckning ursprungligt utseende. Norr om stationshuset ligger ett tvärställt uthus i mycket fint skick och söder om stationshuset, intill banvallen, ligger ett mindre godsmagasin. Byggnaderna ligger på spårets östra sida. Huset ägdes vid besökstillfället av en SJ-anställd, som lagt ned mycket kraft på att bevara huset och miljön. Banvallen är traktorväg eller liknande. (Besök oktober 2012)."

Kilometertal

48,3

Signatur

Kft

Socken

Oppmanna

Kommun

Kristianstad

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Kaffatorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pfP41ä