Lämna ändringsförslag

Immeln

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2015
(Kristianstad)–(Älmhult)
Immeln station medan den fortfarande var station. Foto: Okänd.
Immeln station i nutid, dvs den 16 augusti 2007. Foto: Jonny Saljefeldt.
Immeln station den 12 oktober 2012, med vattentornet i bangårdens västra ände i bakgrunden. Foto: Olle Alm.
Immeln station den 12 oktober 2012. I bakgrunden stationshuset. Vattentornet inrymmer en utställning om traktens brytning av svart granit (diabas). Foto: Olle Alm.

Olle Alm 2012-11-13:
"Rött trähus av KIJ:s större stationshustyp med en längre tvärgående flygel i öster, en kortare tvärgående flygel i väster och en med spåret parallell mellandel, där en stationsnamnsskylt sitter. Ett tvärställt uthus ligger kvar öster om stationshuset. Framför huset ligger perrongkanten kvar. Vid bangårdens västra ände finns ett välbevarat vattentorn kvar. Det ägs nu av kommunen och är klassat som kulturminne. Byggnaderna ligger söder om spåret. Ett magasin nära vattentornet är rivet och på dess plats finns nu ett toaletthus. Det har även funnits ett lokstall. Immeln var under en kort period ändstation. Banvallen är asfalterad cykelled."

Tillägg 2016 av Ingvar Hansson: "Vattentornet disponeras nu av Immelns Bygdeförening och inrymmer en utställning kring stenbrytningsepoken i Immeln. Även järnvägens historia finns dokumenterad i ord och bild. Nyckel till utställningen kan lånas i 'Immelns café & bistro' samt i 'Immelns Kanotcenter'".

Till salu 2015.

Kilometertal

44,6

Signatur

Im

Socken

Hjärsås

Kommun

Östra Göinge

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Immeln

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: g26Fdg