Lämna ändringsförslag

Stenbacken

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
Stenbacken station tidigt 1900-tal. Stationshuset till höger och ett boställshus (bostadshus för stationspersonal) till vänster. Foto: Okänd.
Stenbacken station den 23 september 1998. Byggnaden förefaller frånsett några detaljer vara i ursprungligt skick. Foto: Olle Alm.
Stenbacken i oktober 1999. Under året som gått sedan föregående bild togs har byggnaden snyggats upp och återställts till sitt ursprungliga utseende. Det vanprydande skåpet på väggen har tagits bort, dörren bytts ut och sido- och överfönster vid entrén åter satts in. Å andra sidan har ytterligare en parabolantenn tillkommit. Foto: Olle Alm.
Stenbacken station i oktober 1999. Det märks att huset fått en ny ägare. Foto: Olle Alm.
Stenbacken station i oktober 1999. 140 m från stationshuset i riktning mot Abisko ligger ett bostadshus. Till höger syns ett järnvägsspår som leder in till en delvis riven transformatorstation. Den har ersatts av en modern anläggning i betong. Foto: Olle Alm.
Stenbacken station den 23 september 1998. Till vänster står en motordressin på stickspåret invid - och in till? - den nya transformatorstationen. Mittför den på andra sidan spåren skymtar boställshuset bland lövverket och till höger därom ligger den gamla och delvis demonterade transformatoranläggningen. Foto: Olle Alm.
Stenbacken station den 29 juni 2006. Ett trästaket och ett par grindar har tillkommit, dock inte av järnvägens modell. Foto: Peter Sandström.
Stenbacken station den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Stenbacken station den 29 juni 2006. Den gamla plattformen har rivits och på dess plats har en väg anlagts. Foto: Peter Sandström.
Stenbacken station den 29 juni 2006. Bostadshuset för stationspersonal behövs inte längre för järnvägsdriften. Fönstren är utbytta men i övrigt är huset inte förändrat. Foto: Peter Sandström.
Stenbacken station den 29 juni 2006. Uthuset är antingen det ursprungliga som kortats av ett stycke eller också ett nyuppfört. Foto: Peter Sandström.
Stenbacken station den 2 juli 2011, kanske Malmbanans finaste. Foto: Olle Thåström.

Dubbel stationsstuga. Omformarstationen byggnadsminne 2007-03-22. Enligt Norrbottens museums webbsida omfattar byggnadsminnet hela stationsområdet.

Ur Förslag till statligt byggnadsminne, Malmbanan, del av Jukkasjärvi bandel 1:100, Kiruna kommun, Norrbottens län, Riksantikvarieämbetet, 2006-10 16, Beteckning 311-619-2005.
"I Stenbacken återfinns ett stationshus av s.k. Linaälvsmodell och en banvaktsstuga med sina respektive uthusbyggnader. Vid stationen finns även transformatorhus, uppfört i betong på 1960-talet, som fortfarande är i bruk. Denna i sammanhanget modernare byggnad har ett teknikhistoriskt värde och visar på utvecklingen av banans kapacitet under senare delen av 1900-talet."

Kilometertal

1473,862

Signatur

Sbk

Nummer

347

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Byggd

1902

Såld

1998

Ändringsförslag till objektet Stenbacken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Zz0K5J