Lämna ändringsförslag

Kaisaniemi

Banvaktsstuga, kvar 2015
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
512 Kaisaniemi till vänster och Kaisaniemi vattenstation till höger. Bilden är tagen den 25 september 1998 på långt avstånd tvärs över sjön Niusakjaurasj. Foto: Olle Alm.
512 Kaisaniemi den 11 oktober 2015. Foto: Mikael Lundberg.
512 Kaisaniemi den 11 oktober 2015. Foto: Mikael Lundberg.
512 Kaisaniemi den 11 oktober 2015. Foto: Mikael Lundberg.

Invid stugan fanns åtminstone 1949 ett s.k. stoppställe (en enkel form av hållplats som inte annonserades eller fanns med i tidtabeller) kallad Banvaktsstuga 512.

Förklarad som statligt byggnadsminne 2007-03-22.

Ur Förslag till statligt byggnadsminne, Malmbanan, del av Jukkasjärvi bandel 1:100, Kiruna kommun, Norrbottens län, Riksantikvarieämbetet, 2006-10 16, Beteckning 311-619-2005:
"Banvaktstugor uppfördes med bostäder för banans bevakningspersonal. Till stugorna hörde uthus med lagård, vedbod, utedass, brunn och jordkällare. I Kaisaniemi är banvaktsstugan och uthuslängan kvar liksom ett pumphus från ångloksepoken som är det enda bevarade i sitt slag. Från början inrymde pumphusets högdel ett stort vattenkärl dit vatten pumpades från den närbelägna sjön. Den mindre låga delen av huset var bostad för pumpskötaren. När banan elektrifierades på 1910-talet byggdes pumphusen om till bostäder, så även detta."

Kilometertal

1478

Nummer

512

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Kaisaniemi

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÖkJXsi