Lämna ändringsförslag

Brunsberg (gamla)

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1976
(Kil)–Arvika/Gilserud–Charlottenberg gränsen
Brunsberg station 1904. Foto: Okänd.
Brunsberg station. Byggnaden fick det här utseendet efter att ha byggts om 1910 och bl.a. försetts med två hela våningsplan. Bilden är tagen efter att banan elektrifierats vilket skedde 1937. Foto: Okänd.

Trafikplatsen är den ursprungliga Brunsbergs station. Från stationen utgick ett numera rivet hamnspår till sjön Värmeln. Namnet Brunsberg övertogs 1990 av f.d. hållplatsen Brunsbergs bruk en km längre söderut.

Efter att den nya Brunsbergstunneln ersatt den gamla 1963 nedlades Brunsbergs station, men linjen genom den gamla tunneln behölls och finns fortfarande (2011) kvar.

Tillägg av HK 2013-03-03: "Kontaktledningen genom gamla tunneln togs sedan bort, men stolpar och spår är kvar till en bit utanför västra tunnelmynningen. Växel finns i östra änden. Spåret har använts för vagnuppställning, och tunneln som försöksplats för bränder i fordon hösten 2011 (slopade X1). Spåret har även tänkts som ett eventuellt framtida mötesspår. Stenen med årtalet 1870 som fanns överst i den västra tunnelportalen, togs vid elektrifieringsarbetena 1935-1936 ned och ställdes upp norr om linjen några tiotal meter västerut. Här finns också en del inhuggna namn och datum som gjorts av militär personal 1905. Ursprungliga stationshuset med en våning av samma typ som tex Skåre m fl stnhus, påbyggdes till två våningar och reveterades 1910. Huset revs sensommaren 1976. Spåret från stationen till en liten hamn vid Värmeln revs i samband med elektrifieringen 1935-1936. Samtidigt revs vattentornet som fanns i bangårdens östra ände."

Förbindelseväxeln (linjeplatsen) till det gamla spåret vid km 375,9 är benämnd Brunsbergstunneln, sign. Bu.

Kilometertal

376,211

Signatur

Bu

Socken

Brunskog

Kommun

Arvika

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Brunsberg (gamla)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: täyHzD