Lämna ändringsförslag

Billsbro hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2006
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
Billsbro hållplats visar tydlig släktskap med en ställverksbyggnad. Bilden är tagen ur Sveriges Järnvägsstationer (1948). Foto: Okänd.
Billsbro hållplats eller i vart fall den f.d. hållplatsstugan den 1 april 2021. Foto: Michael Erhardsson.

Enligt Järnvägsdata öppnad den 2 december 1929, nedlagd 1967. Hade kvinnlig platsvakt.

Den 23 december 1930 skriver distriktschefen (I distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"Den kur, som flyttats från annan plats till den under året nyöppnade hållplatsen Billsbro /.../ har redan visat sig för liten för de resande. På grund härav har distriktschefen bestämt, att det vid Nyboda överflödiga ställverkshusets överdel skall ditflyttas och något förändras för att användas såsom hållplatskur såvida från Styrelsens sida intet är att erinra häremot."

Styrelsen hade intet att erinra.

Hållplatsbyggnaden stod klar på sommaren 1931. Den stod fram till omkring 1957 på den södra sidan av banan, men flyttades till den norra i samband med dubbelspårsbygget.

Då hållplatsen indrogs 1967 såldes stugan till tidigare personal. En ny ägare tillträdde och omkring 1968 flyttade denne stugan tillbaka till sin egen tomt på den södra sidan till banan. Där lär den fortfarande (not. 2006) stå kvar.

Tilläggskommentar: Uppgifterna om byggnadens flyttningar kan ifrågasättas. Rasmus Axelsson uppger nämligen 2023 att byggnaden står på norra sidan av banan och har så gjort åtminstone sedan år 2001.

Markeringen på kartan nedan visar något ungefärligt hållplatsstugans läge under den senare delen av dess tid som trafikbyggnad.

Artikel och bild finns i Sörmlandsbygden 2009. Tryck: Österbergs & Sörmlandstryck AB 2008 ISSN 0349-0297

Kilometertal

159,9

Signatur

Bls

Socken

Västra Vingåker

Kommun

Vingåker

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Billsbro hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wkeDlÅ