Lämna ändringsförslag

Tynninge

Banvaktsstuga, kvar 1995
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
593 Tynninge den 17 april 2008. Stugan ligger ett stycke upp på tomten och har byggts om en del. Foto: Jöran Johansson.
593 Tynninge den 17 april 2008. Kvar alldeles intill banan ligger den gamla jordkällaren. Foto: Jöran Johansson.

Uppges vara såld 1956, men enligt ekonomiska kartan 1955 var tomten redan då avstyckad, så försäljningen har troligen skett tidigare. Stugan påminner om en banvaktsstuga av 1872 års modell, men avviker från en sådan åtskilligt i detaljer och har dessutom ett läge på tomten som utesluter att den skulle vara en järnvägens originalstuga.

--------------

Redan 1930 var stugan föremål för en försäljningsomgång. I anslutning därtill skriver distriktschefen (I distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från f.d. banvakten C. Johansson, Glottra, Svennevad har inkommit anbud å ovannämnda banvaktstuga, belägen 5 km väster om Pålsboda.

Stugan torde ursprungligen vara inköpt i samband med förvärv av mark för banvaktsbostäder år 1875 och, ehuru byggnadens storlek och form tämligen väl överensstämmer med vid statens järnvägar befintliga banvaktstugor om ett rum och kök, är likväl fullt tydligt att uppförandet av byggnaden ej skett genom statens järnvägars försorg. Rumshöjden är nämligen mycket ringa samt förstuga, bakugn, skorstensstock och takresning en annan än vid järnvägen bruklig.

Stugan har under senare år stått tom eller varit uthyrd till privatpersoner. Den är tämligen väl underhållen. Uthusbyggnaden är mycket liten och oansenlig. Tomten - omkring 1450 kvm - utgörs av gårdsplan och trädgårdstäppa med några fruktträd samt är sunt belägen invid väg.

Intet hinder för försäljning föreligger, enär det å banvaktsträckan finnes förut en banvaktstuga på 2 rum och kök.

Anbudet - 2000 kronor - är visserligen ej så högt, men något högre torde knappast stå att erhålla för denna obetydliga och långt från samhälle belägna vaktstuga, varför anbudets antagande tillstyrkes."

Kungl. Järnvägsstyrelsen ansåg dock budet för lågt. C. Johansson ville inte släppa byggnaden utan lade till 500 kr på sitt anbud. Distriktschefen skrev åter igen till Kungl. Järnvägsstyrelsen och framhöll:

"Det är tydligt att här ej föreligger någon spekulation på dryg förtjänst å köp av banvaktstugan, utan meningen är säkert den att vederbörande här anser sig kunna erhålla ett eget hem, vars pris ungefär svarar mot hans tillgångar. Enär detta är hans 6:te anbud å stugan, tyckes han visserligen vara mycket angelägen om densamma, men han har även sagt ifrån att detta är hans absolut sista."

Nu föll järnvägsstyrelsen till föga och godtog anbudet på 2500 kr.

Kilometertal

190,923

Nummer

593
138
145

Socken

Hallsberg

Kommun

Hallsberg

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Tynninge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: WÖlrgI