Lämna ändringsförslag

Björkmon

Banvaktsstuga, kvar 2011
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
576 Björkmon 1920. Bild från www.hembygd.se, Högsjö Hembygdsförening. Foto: Okänd.
576 Björkmon den 23 april 2007. Stugan har ett ensligt men ganska trevligt läge. Den är i grunden av 1850-tals modell men har byggts till genom att förlängas inåt tomten. Samtidigt har entrén flyttats från den lilla förstugan på den mot banan vända gaveln till ena långsidan. Foto: Jöran Johansson.
576 Björkmon den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
576 Björkmon den 23 april 2007. I den lilla utbyggnaden mot banan låg ingången från början. Framför huset står fortfarande en telefonpost. I varje banvaktsstuga fanns en tjänstetelefon, oftast kopplad så att ett antal stugor delade samma linje. I alla stugor kunde man således lyssna på alla samtal. Sådan "tjuvlyssning" lär ha varit mycket vanlig och uppgifter förekommer om hur man genom kodord och undermeningar sökte dölja det verkliga innehållet i ett samtal. Foto: Jöran Johansson.
576 Björkmon den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.

Det här är en av de ursprungliga stugorna, lika gammal som banan.
En uppgift att stugan skulle vara byggd 1895 kan inte vara riktig, men vad avser den? Något slags ombyggnad?

Köptes 1956 från SJ av Axel och Maria Karlsson.

----------------------------
Ovanstående uppgifter är inte styrkta. Redan 1930 var stugan uppenbarligen till salu. Då skrev distriktschefen (I distriktet) till Kungl Järnvägsstyrelsen:

"Ett antagligt anbud å ovannämnda banvaktstuga har nu inkommit från en arbetare vid Högsjö bruk vid namn Emil Jansson.

Stugan bestående av ett rum och kök är belägen omkring 2 km från Högsjö station västerut. Den har sedan flera år tillbaka varit uthyrd till en banarbetare, men är ej behövlig för statens järnvägar, enär å sträckan finnes ytterligare en banvaktstuga. Underhållet av stugan är något eftersatt och uthuset är synnerligen dåligt. Tomten, lågt belägen, är omkring 1100 kvm och utgöres av en mindre gårdsplan samt trädgårdsland med några fruktträd.

Utfartsväg saknas.

Matkällaren är belägen å andra sidan banan och ingår ej i köpet, ehuru köparen torde tillsvidare få begagna densamma.

Anbudet - 3000 kronor - torde vara det högsta, som står att erhålla för denna i skog belägna stuga, varför dess antagande tillstyrkes."

Distriktschefen fick styrelsens bemyndigande att ingå avtal om försäljning för 3000 kr. Om de överst på denna sida lämnade uppgifterna är korrekta skulle det betyda att något köp inte kom till stånd 1930 utan först ett kvarts sekel senare. Det förefaller anmärkningsvärt om statens järnvägar skulle ha behållit stugan så länge trots att det inte fanns behov av den.

-------------------

2007 kunde vid besök på platsen konstateras att stugan visserligen stod kvar, men att den var övergiven sedan ett flertal år och befann sig i ett dåligt skick.

Kilometertal

165,907

Nummer

576
121
126
111

Socken

Västra Vingåker

Kommun

Vingåker

Län

Södermanland

Byggd

1862

Såld

1956 (1957 enl. annan uppgift)

Ändringsförslag till objektet Björkmon

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VhYILr