Lämna ändringsförslag

Björkmon

Banvaktsstuga, kvar 2024
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
576 Björkmon 1920. Bild från www.hembygd.se, Högsjö Hembygdsförening. Bilden finns också i Sörmlands museums bildarkiv med tillhörande text: "Banvaktstugan hos Björkman, Högsjö, Västra Vingåker". Man har tydligen blandat ihop stugans namn med ett personnamn. Foto: Okänd.
576 Björkmon den 23 april 2007. Stugan har ett ensligt men ganska trevligt läge. Den är i grunden av 1850-tals modell men har byggts till genom att förlängas inåt tomten. Samtidigt har entrén flyttats från den lilla förstugan på den mot banan vända gaveln till ena långsidan. Foto: Jöran Johansson.
576 Björkmon den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
576 Björkmon den 23 april 2007. I den lilla utbyggnaden mot banan låg ingången från början. Framför huset står fortfarande en telefonpost. I varje banvaktsstuga fanns en tjänstetelefon, oftast kopplad så att ett antal stugor delade samma linje. I alla stugor kunde man således lyssna på alla samtal. Sådan "tjuvlyssning" lär ha varit mycket vanlig och uppgifter förekommer om hur man genom kodord och undermeningar sökte dölja det verkliga innehållet i ett samtal. Foto: Jöran Johansson.
576 Björkmon den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
576 Björkmon den 1 april 2021. Synd att förfallet har fått gå så här långt, då det i grunden är en fin stuga med ett ganska trevligt läge. Foto: Michael Erhardsson.
576 Björkmon okänt år. Bilden finns i Sörmlands museums bildarkiv, där den tillhörande texten lyder: "Karl Svensson hos Björkman, banvakt, Högsjö, Västra Vingåker." Det är tydligt att namnet på banvakten blandats ihop med stugans namn. Med största sannolikhet visar bilden nämligen banvakten Carl Svensson, banvakt här 1863-1899, och hans familj, hustrun Johanna Sofia samt tre av deras fyra döttrar Erika Josefina (1865-1936), Hilda Charlotta (f. 1868, död här 1899-04-09), Selma Elisabet (1871-1947) och Edla Beata (1873-1926) samt sonen Artur Valdemar (1882-1905). Den tredje mannen liksom den unga flickan är okänd.  Foto: Wilhelm Eriksson.

Det här är en av de ursprungliga stugorna, lika gammal som banan.
En uppgift att stugan skulle vara byggd 1895 kan inte vara riktig, men vad avser den? Något slags ombyggnad?

Köptes 1956 från SJ av Axel och Maria Karlsson.

----------------------------
Ovanstående uppgifter är inte styrkta. Redan 1930 var stugan uppenbarligen till salu. Då skrev distriktschefen (I distriktet) till Kungl Järnvägsstyrelsen:

"Ett antagligt anbud å ovannämnda banvaktstuga har nu inkommit från en arbetare vid Högsjö bruk vid namn Emil Jansson.

Stugan bestående av ett rum och kök är belägen omkring 2 km från Högsjö station västerut. Den har sedan flera år tillbaka varit uthyrd till en banarbetare, men är ej behövlig för statens järnvägar, enär å sträckan finnes ytterligare en banvaktstuga. Underhållet av stugan är något eftersatt och uthuset är synnerligen dåligt. Tomten, lågt belägen, är omkring 1100 kvm och utgöres av en mindre gårdsplan samt trädgårdsland med några fruktträd.

Utfartsväg saknas.

Matkällaren är belägen å andra sidan banan och ingår ej i köpet, ehuru köparen torde tillsvidare få begagna densamma.

Anbudet - 3000 kronor - torde vara det högsta, som står att erhålla för denna i skog belägna stuga, varför dess antagande tillstyrkes."

Distriktschefen fick styrelsens bemyndigande att ingå avtal om försäljning för 3000 kr. Om de överst på denna sida lämnade uppgifterna är korrekta skulle det betyda att något köp inte kom till stånd 1930 utan först ett kvarts sekel senare. Det förefaller anmärkningsvärt om statens järnvägar skulle ha behållit stugan så länge trots att det inte fanns behov av den.

-------------------

2007 kunde vid besök på platsen konstateras att stugan visserligen stod kvar, men att den var övergiven sedan ett flertal år och befann sig i ett dåligt skick.

David Sohlberg meddelar: "Står kvar - i ännu sämre skick - senast vid passage idag 29/3 2021"

Banvakter

1863 - 1899
Carl Gustaf Svensson, f. 1840-11-28 i Mjäldrunga (P), död 1934-02-05 i Stensö, Västra Vingåker.
Gift 1864 med Johanna Sofia Pettersson, f. 1841 i Asker (T), död 1916 i Stensö, Västra Vingåker.
Inflyttad i januari 1863 från Södertälje, hustrun 1864 från Högsjö, Västra Vingåker, dit hon 1863 kommit som piga från Asker (T).
Utflyttad 1899 till Stensö under Marsjö i Västra Vingåker.

1900 - 1912
Carl August Alfred Eriksson, f. 1850-03-11 i Västra Vingåker, död här 1912-04-04.
Gift 1) 1885 med Brita Stina Andersdotter, f. 1847 i Västra Vingåker, död 1896 i Kilsmo station, Asker (T).
Gift 2) 1897 med Eva Charlotta (Lotta) Pettersson, f. 1842 i Asker (T), död 1927 i Brunnsberg, Kumla (T).
Inflyttad 1900 från Asker (T).
Efter mannens död flyttade Eva Charlotta i december 1912 till Kumla (T).

1912 - 1914
Gustaf Hjalmar Andersson, f. 1877-04-22 i Vårdinge (B), död 1962-06-09 i Viktoriaberg, Björnlunda (D).
Gift 1) 1900 med Elin Elisabet Eriksson, f. 1877 i Björnlunda (D), död 1948 i Skenda 3:26, Viktoriaberg, Björnlunda (D).
Gift 2) 1949 med Anna Cecilia Backman, f. 1890 i Vasa, Finland, död 1970 i Dagaborg, Björnlunda (D).
Inflyttad 1912 från banvaktsstugan 110 Möckarsbro (Skeppsmyra i församlingsboken) i Västra Vingåker.
Utflyttad i januari 1914 till Gryt (D).

1914 – 1916
Karl Ludvig Gotthard Olsson, f. 1879-12-20 i Asker (T), död 1927-03-06 i Katrineholm, Stora Malm.
Gift 1912 med Johanna Alfrida Johansson, f. 1885 i Sköldinge (D), död 1941 i Katrineholm, Stora Malm.
Inflyttad i februari 1914 från Stora Malm (D),
Utflyttad i november 1916 till banvaktsstugan 114 Spånga i Västra Vingåker.

Arbetare > extra ordinarie banvakt
Gustaf Edvin Bergström, f. 1889-07-28 i Västra Vingåker, död 1977-12-31 i Flen.
Gift 1913 med Tekla Maria Pettersson, f. 1887 i Västra Vingåker, död 1976 i Flen.
Inflyttad 1916 från banvaktsstugan 114 Spånga i Västra Vingåker .
Utflyttad 1924 till banvaktsstugan 122 Högsjö i Västra Vingåker.

Efter Bergström inflyttar en arbetare > banarbetare Helge Karlsson med hustru Astrid Linnea och därefter bor här fler icke-järnvägare.

Kilometertal

165,907

Nummer

576
121
126
111
79

Socken

Västra Vingåker

Kommun

Vingåker

Län

Södermanland

Byggd

1862

Såld

1956 (1957 enl. annan uppgift)

Ändringsförslag till objektet Björkmon

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: QDUh8Z