Lämna ändringsförslag

Spånga

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
570  Spånga, ritning i försäljningsärendet 1938.
570 Spånga den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
570 Berga den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
570 Berga den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.

1937 föreslagen till ombyggnad från ett rum och kök till två rum och kök (samma modell som Bennebo/Bänneboda). "I sitt nuvarande läge skymmer stugan fria sikten från den banan korsande landsvägen, vadan stugan i samband med om- och tillbyggnad bör flyttas till å bilaga 4 angiven plats, varefter ringverket vid vägövergången kan slopas, om så anses lämpligt. Matkällare och tvättstuga böra anordnas i grunden samt vatten och avlopp inledas i köket. För tillbyggnaden har räknats med att använda virke från stugan nr 571, vilken är obehövlig för banbevakningen och således kan rivas." Fristående källare finnes.

Något flyttad, låg tidigare ca tio meter närmare spåret.

Banvakter

1874 - 1884
Anders Johan Fredriksson, f. 1844-05-25 i Fröjered (R), död 1904-10-13 i Kristinelund Berga, Västra Vingåker.
Gift 1866 med Maja Kajsa Johansdotter, f. 1839 i Agnetorp (R), död 1922 i Betstorp, Västra Vingåker.
Inflyttad i december 1874 från hyrd bostad i Berga Norrgård, Västra Vingåker där han varit extra banvakt. Dit inflyttad i april 1873 från Acklinga (R).
Utflyttad i november 1884 till Bänneboda banvaktsstuga i Sköllersta (T).

1892 - 1892
Adolf Fredrik Nilsson, f. 1856-10-28 i Helgesta (D), död 1926-07-28 i Furuholm, Västra Vingåker.
Gift 1882 med Ida Christina Johansson, f. 1858 i Sköllersta (T), död 1936 i Furuholm, Västra Vingåker.
Inflyttad i november 1884 från Sköllersta (T).
Utflyttad i november 1892 till bvst 99 Skeppmyra i Västra Vingåker.

1892 - 1900
Per Falk, f. 1863-02-21 i Västra Vingåker, död 1945-07-05 i Hvalsta, Västra Vingåker.
Gift 1887 med Hilda Karolina Ersdotter, f. 1863 i Västra Vingåker, död 1932 i Hvalsta, Västra Vingåker.
Inflyttad i november 1892 från Helgesta (D).
Utflyttad i oktober 1900 till banvaktsstugan 93 Baggetorp, Västra Vingåker.

1901 - 1922
Robert Kristian Vinberg, f. 1862-07-13 i Västra Vingåker, död 1939-12-11 i Fridsta, Västra Vingåker.
Gift 1885 med Klara Charlotta Andersson, f. 1866 i Stora Malm (D), död 1931 i Fridsta, Berga, Västra Vingåker.
Inflyttad 1901 från banvaktsstugan 105 Berga i Västra Vingåker.
Utflyttad 1922 som f.d. banvaktsförman (hela tiden i Spånga står han som banvakt) till egna fastigheten Fridsta i Västra Vingåker. Kvar där 1930.
Hade (minst) 11 barn.

1922 - 1926
Karl Ludvig Gotthard Olsson, f. 1879-12-20 i Asker, död 1927-03-06 i Katrineholm, Stora Malm (D).
Gift 1912 med Johanna Alfrida Johansson, f. 1885 i Sköldinge (D), död 1952 i Braxenhol, Hargshamn i Harg (B).
Inflyttad 1922 från banvaktsstugan 569 Spånga i Västra Vingåker.
Utflyttad i oktober 1926 till Katrineholm.

1926 - 1940 - ?
Axel Elov Johansson, f. 1887-07-30 i Asker (T), död 1966-11-24 i Katrineholm.
Gift 1922 med Anna Viktoria Elisabet Jansson, f. 1893 i Viby (T), död 1968 i Katrineholm.
Inflyttad i november 1926 från Helgesta (D).
Kvar 1940.

Kilometertal

157,45

Nummer

570
115
118F
104

Socken

Västra Vingåker

Kommun

Vingåker

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Spånga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1Varnx