Lämna ändringsförslag

Sköldnäs

Banvaktsstuga, riven 1937, se anm.
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)

Alternativt namn Virensberg.

Det högra märket på kartan nedan anger stugans läge intill 1937, då den såldes för rivning. Om det är samma stuga som flyttats ett hundratal meter (det vänstra märket på kartan) är inte klarlagt men en annons i maj 2011 om uthyrning av den stugan anger den som f.d. banvaktsstuga.

Distriktschefen (I distriktet) skriver 1937-05-04 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan n:r 562 å linjen Baggetorp-Vingåker.

Anbud har inkommit å köp för 500 kronor av banvaktstugan n:r 562 Sköldnäs å linjen Baggetorp-Vingåker för rivning och bortförande. Stugan, som inrymmer 1 rum och kök, är obehövlig för banbevakningen. Under april och maj månader är den tillfälligtvis uthyrd, men torde sedan åter komma att stå outhyrd. Stugan skymmer sikten västerut för de vägfarande å den intilliggande vägen. Denna väg är medtagen i till Järnvägsstyrelen den 30 september 1936 insänd redogörelse för resultatet av utförda undersökningar och åtgärder för förbättrande av sikten vid korsningar med enskilda, icke allmänneligen befarna vägar, där vägtrafiken icke är alltför obetydlig. Kostnaderna för flyttning av stugan i och för erhållande av fri sikt är i redogörelsen beräknade till 2.000 kronor.

Distriktschefen anhåller om bemyndigande att sälja stugan för det bjudna beloppet."

Det begärda bemyndigandet erhölls omedelbart.

Banvakter

1876 - 1894
Extra banvakt > banvakt
Gustaf Andersson Lindström, f. 1837-03-03 i Falköping, död här 1894-02-02.
Gift 1863 med Karin Ersdotter, f. 1842 i Västra Vingåker, död 1895 i bvst 94 Jonstorp östra i Västra Vingåker.
Inflyttad i maj 1876 från Sköldnäs Östergård, Västra Vingåker.
Efter mannens död flyttade familjen i juni 1894 till bvst 94 Jonstorp östra i Västra Vingåker.

1894 – 1915(?)
Karl Magnus Johansson, f. 1854-02-20 i Stora Malm (D), död 1940-12-09 i Virensberg, Västra Vingåker.
Gift 1875 med Anna Lotta Carlsdotter, f. 1851 i Stora Malm (D), död här 1898.
Inflyttad i november 1894 från bvst 97 Hökbäcken, Västra Vingåker.
Kvar 1915, med anteckning ”bor bvst 110”.
Verkar vid okänd tidpunkt ha flyttat ut till egen fastighet Virensberg i Västra Vingåker.

1917 - 1928
Axel Fritiof Gustafsson, f. 1887-06-11 i Stora Malm (D), död 1950-03-31 i bvst 552 Milhagen, Stora Malm (D).
Gift 1914 med Karin Emilia Gustafsson, f. 1891 i Stora Malm (D), död 1979 i Katrineholm.
Inflyttad i januari 1917 från Stora Malm (D).
Utflyttad i oktober 1928 till Katrineholm.

1928 - 1937
Johan Emanuel Tillqvist, f. 1890-03-03 i Sköllesta (T), död 1957-02-20 i bvst 554 Stettin västra, Stora Malm (D).
Gift 1919 med Hildur Maria Forsberg, f. 1896 i Bjurholm (AC), död 1970 i Katrineholm.
Inflyttad i oktober 1928 från Sköllersta (T).
Utflyttad 1937 till bvst 564 Gillbergatorp, Västra Vingåker.

Kilometertal

146,048

Nummer

562
107
110
96

Socken

Västra Vingåker

Kommun

Vingåker

Län

Södermanland

Byggd

1876

Ändringsförslag till objektet Sköldnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: BaJJQä