Lämna ändringsförslag

Stettin östra

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
553 Stettin östra den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
553 Stettin östra den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
553 Stettin östra den 23 april 2007. De två närmaste fönstren finns i den ursprungliga delen av stugan, det tredje i en senare tillbyggnad. Foto: Jöran Johansson.
553 Stettin östra den 23 april 2007. Det lilla fönstret har ersatt stugans ursprungliga ingång.  Foto: Jöran Johansson.
553 Stettin östra den 23 april 2007. Den bortre tredjedelen med tillbyggnad åt sidan har troligen tillkommit på 1920-talet. Foto: Jöran Johansson.
553 Stettin östra den 1 april 2021. Foto: Michael Erhardsson.
553 Stettin östra den 1 april 2021. Foto: Michael Erhardsson.
553 Stettin östra den 1 april 2021. Foto: Michael Erhardsson.
553 Stettin östra den 1 april 2021. Foto: Michael Erhardsson.
553 Stettin östra den 1 april 2021. Foto: Michael Erhardsson.

Benämnd Stettin på spårplan 1911.

Stugan är i grunden av 1855 års modell, vilken tillbyggts bakåt och med en entrédel till höger som på en stuga av 1872 års modell. Den ursprungliga ingången i den lilla utbyggnaden mot banan har slopats.

Försäljning aktualiserades genom distriktschefens (I distriktet) skrivelse i januari 1935 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Den i banvaktstugan nr 553 vid Stettin sedan våren 1933 boende hyresgästen, K.E. Berglund, har inlämnat ett anbud å köp av stuga med tillhörande mark, uthus och källare för ett belopp av 3.000 kronor.

Ifrågavarande stuga är av 1855 års modell men tillbyggd, så att köket har en fri yta av 18 kvm, under det rummet är endast 13 kvm. Stugan är underhållen i ordinärt skick, men uthuset, som även inrymmer ladugård, är i sämre stånd. Brunn finnes vid stugan; vattentillgången är dock tämligen dålig. Till stugan hör ett litet markområde, vilket ytterligare minskas genom att den del därav varå källaren är belägen ävensom den till utfartsväg avsedda markremsan är behövlig, när dubbelspår en gång utlägges därstädes. Härtill kommer att uthuset står å mark, som ej tillhör Statens järnvägar. Därest försäljning kommer till stånd, är köparen således nödsakad att av närgränsande markägare förskaffa sig utfartsväg fram till den c:a 80 meter väster om stugan belägna vägövergången och mark utöver det område, som Statens järnvägar kunna lämna och vilket utgör endast c:a 450 kvm. Hyresgästen betalar f.n. en årshyra av 300 kronor, och är skyldig att bestrida det inre underhåller i stugan.

Med hänsyn till ovan angivna förhållanden anser distriktschefen det erbjudna priset godtagbart och anhåller om bemyndigande att träffa avtal om stugans m.m. försäljning ..."

Stugan såldes genom köpeavtal 1935-02-18 till Karl Egon Berglund i Stettin för 3000 kr.

Banvakter

Uppgifterna om banvakter är knapphändiga och kommer att kompletteras efter hand.

Johan Andersson 18630426 18710130 Banvakt N:o 69 Sköldinge ?
And. Gust. Andersson 1871 18711106 Banvakt N:o 73 Asker Hallsberg
Carl Johan Liljeström 18711220 18721022 Banvakt Brännkyrka Ö.Vingåker
Gabriel Jonsson 18721029 18730721 Banvakt V.Vingåker V.Vingåker
Anders Gustaf Bihl 18731110 19001212 Banvakt N:o 87 Grava Stettin
Johan Fredrik Holm 1901 1904 - ? Banvakt, f.d. bgdarb Katrineholm ?
Carl Gustaf Carlsson 19010130 1904> Extra Banvakt V.Vingåker?
Carl Hjal. Malmqvist 19040411 19070711 Banvakt Tegefors Qvillinge
Erik August Olsson 19071031 19110803 Banvakt N:o 1037

Kilometertal

137,136

Nummer

553
98
100
87
73
69

Socken

Stora Malm

Kommun

Katrineholm

Län

Södermanland

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Stettin östra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: zDqlCj