Lämna ändringsförslag

Näkna hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C
Näkna hållplats. Bild ur Sveriges Järnvägsstationer (1948). Foto: Okänd.
Näkna hållplats 1965. Sedan den föregående bilden togs har byggnaden förlängts åt norr (vänster). Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.
Näkna hållplats skymtar bakom konsumbutiken. Bilden som kommer från KF:s arkiv via Digitalt museum kan vara tagen på 1940-talet. Till höger ses den viadukt som byggdes över järnvägen där Näkna banvaktsstuga legat. Foto: Sune Sundahl.

Lastplats 1896, från omkring 1910 även hållplats, nedlagd 1968. En betydande persontrafik förekom med friluftsfolk som skulle ut i Kolmårdens skogar på helgerna.

Ur NT-ÖD tisdagen den 4 april 1967:
"På måndagen togs sidospåret med tillhörande växelanslutning till dubbelspåret Simonstorp - Åby bort vid Näkna lastplats. Därmed förändras Näkna till enbart hållplats. Näkna var en gång i tiden station men när såväl person- som godstrafiken i Näkna började dala förändrades platsen till håll- och lastplats. Numera förekommer sällan någon vagnslastning eller lossning där varför SJ ansett det på tiden att ta bort såväl sidospåret som växelanslutningen. Till för något år sedan var Näkna bemannad med en platsvakt som även skötte postgöromålen vid Näkna poststation men när posten lade ned sin verksamhet och flyttade över postgöromålen till Åby postexpedition samt till en lantbrevbärare lät SJ dra in bemanningen vid Näkna.

De personförande tågen kommer dock att göra uppehåll i Näkna för på- respektive avstigande i likhet med vad fallet är nu. "

Se även objektet Näkna banvaktsstuga.

Kilometertal

166,979
166,924

Signatur

Nna

Socken

Kvillinge

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Näkna hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: HkX4Fn