Lämna ändringsförslag

Näkna

Banvaktsstuga, riven 1921
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C
410a Näkna senast 1920, därefter flyttades stugan till Linköping. På dess plats byggdes en landsvägsbro över järnvägen och plattformen fick flytta på sig ett stycke söderut (bortåt i bilden). Foto: Okänd.

Från den 1 november 1918 var banvaktsstugan poststation, den första i Näkna! Det var banvaktshustrun Sofia Örnberg som fått uppdraget att vara "postmästare". Den 1 augusti 1920 förenades poststationen med den intilliggande bemannade hållplatsen. Det är inte känt att någon annan banvaktsstuga upplåtits för en liknande verksamhet som inte varit anknuten till järnvägen.

Stugan flyttades 1921 till utkanten av Linköping och blev där 460a Nygård.

Omkring 1920 hände mycket här: den siste banvakten lämnade Näkna och stugan flyttades bort. Där den legat byggdes den första landsvägsbron över järnvägen. Postverksamheten flyttades till den troligen nyuppförda hållplatsbyggnaden. Att dessa åtgärder haft samband torde vara klart, men vad som föranlett det ena eller det andra är okänt.

Banvakter

1866 - 1870
Johan Gustafsson, f. 1834-08-04 i Åsarp (P).
Gift med Anna Brita Johansdotter, f. 1838 i Kölaby (P).
Inflyttad i september 1866 från Åsarp (P).
Utflyttad 1870 till Nordamerika.

1872 - 1872
Jöns Persson, f. 1832-05-23 i Flädie (M).
Gift med Sissela Jönsdotter, f. 1829 i Bosarp (M).
Inflyttad i maj 1872 från banvaktsstugan Skräpdalen i Simonstorp (E).
Utflyttad i december 1872 till banvaktsstugan Vekmangen i Simonstorp (E).

1872 - 1873
Per August Petersson, f. 1845-02-28 i Östra Vingåker (D).
Gift med Ingrid Nilsdotter, f. 1845 i Österåker (D).
Inflyttad i november 1872 från Östra Vingåker (D).
Utflyttad i augusti 1873 till Uppsala.

1873 - 1876
130 Carl August Petersson, f. 1847-07-20 i Kila (D).
Gift med Matilda Gustava Gustafsson, f. 1846 i Hultsjö (F).
Inflyttad 1873 från Hagalund under Jursla i Kvillinge, står där som arbetare.
Utflyttad 1876 till Sjöberga i Kvillinge, där han noteras som arbetskarl och 1880 utvandrar till Nordamerika.

1875 - 1916
Anders Gustaf Andersson, f. 1852-12-16 i Simonstorp (E).
Gift med Anna Lovisa Johansdotter, f. 1857 i Simonstorp (E).
Inflyttad 1875 från Stens bruk i Kvillinge.
Utflyttad 1916 till Sjöholmen i Näkna. Kvillinge.

1916 - 1920
Jakob Julius Andersson, son till föregående banvakt, f. 1889-04-12 i Kvillinge.
Gift med Gerda Amalia Charlotta Lenhult, f. 1887 i Simonstorp (E).
Född och uppvuxen i stugan, kvarboende här till 1920, då utflyttad till grannstugan 25 Hammarbacken. Stugan därefter flyttad till utkanten av Linköping.

1916 - 1921
Karl Emil Örnberg, f. 1885-07-17 i Gåsinge (D), död 1956-06-19 i Skeenda, Björnlunda (D).
Gift 1908 med Sofia Vilhelmina Rosenqvist, f. 1882 i Gåsinge (D), död 1950 i Skeenda, Björnlunda (D).
Inflyttad i februari 1916 från Västerljungs station, Västerljung (D).
Utflyttad i januari 1921 till bvst 508 Skeende, Björnlunda (D).

Kilometertal

166,938

Nummer

410a
24
161
110

Socken

Kvillinge

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Näkna

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ayLjtÄ