Lämna ändringsförslag

Sundbyberg

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2008
(Karlberg)–Sundbyberg N–Spånga–Kallhäll–Enköping

Ur Svenska Dagbladet 1908-06-19: "Sundbybergs bangård och järnvägsstation komma äfven att undergå en väsentlig omändring, bland annat skall ett nytt stationshus uppföras c:a 200 meter söder om det nuvarande å egendomen Snattran inom Solna socken, hvars hyresgäster äro uppsagda till afflyttning senast 1 juli. Det nya stationshuset kommer att uppföras efter samma ritningar som Spånga nya station, Gamla stationshuset i Sundbyberg skall ur vägen för att ge plats åt sidospår fram till godsmagasinet."

Det gamla stationshuset revs 1960, nytt uppfördes 1961. "Sveriges minsta stad fick Sveriges fulaste stationshus" (Sundbybergs Museum).

Huset har i år fått en "tillbyggnad" åt söder mot viadukten. Renovering pågår (juni -08).

2019-08-20 rapporteras:
Rangerbangården söder om stationen har rivits upp. Inne på stationsområdet finns nu bra ett spår på var sida om plattformen. Vid och i gångpassagen under järnvägen norr om plattformen har arbete påbörjats inför att järnvägen genom Sundbyberg ska flyttas till under jord./N-BS

Namn URL

Kilometertal

6,394

Signatur

Sub

Socken

Sundbyberg

Kommun

Sundbyberg

Län

Stockholm

Byggd

1961

Ändringsförslag till objektet Sundbyberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YavkE0